Zmiany w teleporadach bez uwag lekarzy. Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia!

Konsultacje z lekarzami trwały trzy dni. Uwagi lekarzy i prawników zostały rozpatrzone, ale MZ ich nie uwzględniło. Powodów jest kilka. Zmiany były konieczne, aby usprawnić i przyspieszyć pierwszy kontakt pacjenta z lekarzem, tłumaczy Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia udostępniło wyniki konsultacji w sprawie rozporządzenia z dnia 1 lutego 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Poniżej wyjaśniamy na czym polegają zmiany.

O co chodzi?

Jakiś czas temu Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany w rozporządzeniu, które dotyczyło teleporad. Modyfikacji uległ czas oczekiwania na udzielenie telefonicznej konsultacji pacjentowi. Skrócono go do jednego dnia roboczego po zgłoszeniu się do placówki. Zmiana ta budziła zastrzeżenia części środowiska medycznego. Lekarze uważają, że rząd we wprowadzanych zmianach nie uwzględnia ich stanowiska. Więcej na ten temat w moim artykule.

Wyniki konsultacji zmian w rozporządzeniu

Jak się okazuje, konsultacje miały miejsce, a uwagi środowiska zostały przez Ministerstwo Zdrowia (MZ) przyjęte i rozpatrzone. Jednak żadna z uwaga nie została uwzględniona.  Przyczyn było kilka:

  • Uwagi nie dotyczyły omawianej zmiany rozporządzenia.

Część zastrzeżeń była prośbą o rezygnację z samej nowelizacji oraz zmianę macierzystej treści rozporządzenia. Odrzucenie takich uwag MZ tłumaczy „koniecznością zapewnienia bardziej elastycznego mechanizmu wyznaczania terminu teleporady osobom udzielającym ww. świadczeń oraz ich pacjentom”.

  • Rozporządzenie jest niezgodne z innymi rozporządzeniami i powiela ich treść

Na ten zarzut MZ odpowiedziało, że przepis ma na celu: „doprecyzowanie regulacji w nim zawartych z uwagi na liczne utrudnienia w dostępie do świadczeń na poziomie opieki podstawowej zgłaszane przez pacjentów.”

  • Dłuższy czas na wprowadzenie nowego prawa

Taką prośbę wyraziło „Porozumienie Zielonogórskie”, które przed konsultacjami było zaniepokojenie brakiem kontaktu strony rządowej z lekarzami:

„Zbyt rygorystyczne określanie zasad realizacji świadczeń medycznych, w tym przypadku teleprac, utrudnia ich realizację. Ważne jest, aby świadczenia mogły być udzielane tak, aby nie wywoływać zbędnego chaosu w organizacji pracy placówki. Poprzednia nowelizacja rozporządzenia, która jest poprawiana tym rozporządzeniem, właśnie taki chaos wprowadzała.”

Zwracają oni także uwagę na fakt, że zmiany wprowadzone są równolegle z początkiem akcji szczepienia Polaków na COVID-19. Porozumienie apelowało o wydłużenie czasu wprowadzania przepisu – od początku marca.

Ministerstwo nie uwzględniło tej uwagi, tłumacząc to faktem, że konsultowana zmiana: „jest powiązana z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.  U. poz.  95), celem zachowania spójności regulacji od początku jej obowiązywania. Jednocześnie obecnie nowelizowane rozporządzenie łagodzi wcześniejszy przepis i uelastycznia mechanizm ustalania terminu teleporad udzielanych w podstawowej opiece zdrowotnej.”

Co dalej?

Kwestia zapewnienia POZ (podstawowej opieki medycznej) szczególnie w czasach pandemii to sprawa trudna, ale i kluczowa dla funkcjonowania państwa. Nowe regulacje mają na celu umożliwienie sprawnego funkcjonowania teleporad. Czy jednak zmiany nie powodują chaosu, który utrudnia pracę lekarzom?

Będziemy nadal bacznie obserwować działania MZ w tej sprawie oraz monitorować sytuację, w jakiej znajdują się placówki służby zdrowia. Szczegółowe wyniki konsultacji znajdą państwo na naszym portalu w zakładce obserwujemy.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy