Zakazane symbole religijne w pracy

Czy niedługo pracodawcy każą zdejmować pracownikom krzyżyki lub medaliki? Nie można tego wykluczyć biorąc pod uwagę najnowsze orzeczenie TSUE. Przyznaje ono pracodawcom takie prawo w konkretnych sytuacjach. Przyjrzyjmy się bliżej werdyktowi sądu w Luksemburgu.

Nowe uprawnienia firm i innych pracodawców 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pracodawca może wydać zakaz noszenia widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, światopoglądowe lub religijne. Jakie jest uzasadnienie takiego ograniczenia w miejscu pracy? Jak czytamy komunikacie prasowym nr 128/21 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zakaz taki może być uzasadniony koniecznością prezentowania przez pracodawcę neutralnego wizerunku wobec klientów lub zapobiegania konfliktom w pracy. 

Wskazano, że po stronie pracodawcy musi istnieć rzeczywista konieczność. Ponadto, jeśli chodzi o sądy krajowe w państwach członkowskich, to przy godzeniu wchodzących w grę praw i interesów, te sądy mogą uwzględniać specyficzny kontekst danego państwa, a zwłaszcza bardziej korzystne przepisy krajowe w zakresie ochrony wolności wyznania.

O co poszło w Niemczech?

Wyrok, który może mieć poważne skutki dla wszystkich wyznań, zapadł w Niemczech. Chodzi o sprawę dwóch muzułmanek, które chciały pracować w charakterystycznych dla islamu chustach, a pracodawcy zażądali ich zdjęcia. Werdykt z Luksemburgu to odpowiedź na pytania, które otrzymał z niemieckich sądów, które poprosiły o wykładnię prawa. 

Zapytano czy wewnętrzna regulacja przedsiębiorstwa, która zakazuje pracownikom noszenia wszelkich widocznych symboli przekonań politycznych/światopoglądowych/religijnych w miejscu pracy, stanowi wobec pracowników, którzy przestrzegają określonych zasad, bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację ze względu na religię lub przekonania. 

Kolejna wątpliwość dotyczyła rozstrzygnięcia tego w jakich okolicznościach ewentualne odmienne traktowanie ze względu na religię lub przekonania może być uzasadnione oraz jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy badaniu właściwego charakteru takiego traktowania.

Pytanie jak wyrok TSUE ma się do wolności wyznania? A przecież w Unii Europejskiej tyle się mówi o wolności, demokracji i prawach człowieka.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy