Zakaz handlu w niedziele zgodny z Konstytucją

Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Na rozpoznanie wniosku złożonego przez Konfederację Lewiatan czekaliśmy ponad trzy lata – terminy przesuwano. Zdanie odrębne do orzeczenia złożyło dwóch sędziów – Zbigniew Jędrzejewski oraz Jarosław Wyrembak.

Konfederacja Lewiatan kwestionowała w swoim wniosku cztery przepisy w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele. Trybunał za konstytucyjne uznał dwa. W pozostałym zakresie postępowanie umorzył.

Zdaniem sędziów TK konstytucyjne w ustawie jest pojęcie wykonywania pracy w niedzielę. Należy przez to rozumieć „wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24 w sobotę, a godziną 24 w niedzielę”.

Krótkie vacatio legis nie jest przeszkodą

Zgodne z Konstytucją okazało się także vacatio legis przepisów. Przypomnijmy, że ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 5 lutego 2018, a weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r. Okres na dostosowanie się do nowych regulacji wyniósł zaledwie 23 dni.

„Okres 23 dni, chociaż nietypowy, nie był przesadnie krótki, biorąc pod uwagę zakres zmian oraz wskazany w ustawie o ograniczeniu handlu okres dostosowawczy. Pracodawcy mieli możliwość dostosowania się do tych zmian i takiego pokierowania swoimi działaniami, by nie odczuć w drastyczny sposób konsekwencji wprowadzonych rozwiązań” – Justyn Piskorski, sędzia TK.

Do wyjątków TK się nie odniósł

Równocześnie Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w zakresie dwóch przepisów istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców:

  • artykułu ustanawiającego zakaz handlu, zgodnie z którym „w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane”;

  • przepisu wyliczającego wyjątki od tego zakazu (np. stacje paliw, piekarnie, gdy przeważa działalność gastronomiczna, handel kwiatami, prasą wyrobami tytoniowymi itd.).

Wydane przez TK orzeczenie oznacza, że zaskarżone przepisy nadal obowiązują. Otwiera to także możliwość do dalszego zaostrzania obowiązujących już zakazów handlu. Wątpliwości może budzić nie rozpoznanie wszystkich zarzutów skarżącego na co zwrócili uwagę sędziowie w zdaniach odrębnych.

mec. Andrzej Bałaga.

Nowy projekt już w Sejmie

Dziś w niedziele niehandlowe możemy robić zakupy w wielu sieciach handlowych, ponieważ przedsiębiorcy zaczęli przekształcać je np. w placówki pocztowe. Projekt autorstwa grupy posłów PiS ma uszczelnić i zaostrzyć obecne zakazy. Zakłada on m.in., że w niehandlową niedzielę otwarte mogą być tylko te placówki, w których działalność pocztowa przynosi ponad 50% przychodów.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy