Wyższe kary za nielegalne śmiecenie w lasach.Dziesięciokrotnie wyższe grzywny, zaopatrzenie leśników w foto pułapki i kampanie społeczne. Jak podaje PAP projekt zmiany przepisów oczekuje na rejestrację w Wykazie Prac Rady Ministrów.


Obecnie kwestie śmiecenia porządkuje Kodeks Wykroczeń, który definiuje oraz orzeka rozmiar kary za zanieczyszczanie lasów. Wedle obowiązującego prawa osoba śmiecąca podlega karze grzywny 500 złotych.

Art. 162. Kodeks wykroczeń

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. § 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.


Art. 145. Kodeks wykroczeń

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.W praktyce, jeżeli nowelizacja wejdzie w życie za przyłapanie na gorącym uczynku zapłacimy nawet 5000 złotych.

Minister planuje podnieść karę za śmiecenie w lesie nawet dziesięciokrotnie.

Szansę na złapanie przestępcy mają wzrosnąć dzięki zwiększeniu liczby sprzętu monitoringującego w lasach. Mowa tu o foto-pułapkach.  Obecnie jest ich 2000 sztuk. Do końca roku, jak zapowiadał były minister środowiska Michał Woś, nowopowstałe Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zwiększyć ich ilość do 5000, a w przyszłym roku do 10000 foto pułapek.

Problem śmiecenia to bardzo ważna kwestia w kontekście ekologicznym, ale też ekonomicznym.

Według danych Ministerstwa Środowiska na sprzątanie lasów państwo wydaje nawet 20 000 000 złotych rocznie.Zaostrzenie prawa to szansa na zaoszczędzenie sporej sumy w budżecie Państwa. Zapowiadane zmiany ministerstwo zamierza przybliżyć w kampanii edukacyjnej skierowanej do obywateli, w tym potencjalnych „leśnych śmieciarzy”.

Po więcej informacji w temacie zaśmiecania Polski zapraszam do mojej analizy.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy