(Wielki) powrót Polaków do kraju

Obecna sytuacja na świecie wywróciła do góry nogami wszystkie sfery naszego życia. Dotknęła ona także rynku pracy. Wielu rodaków mieszkających za granicą planuje powroty.

Według danych GUS z 2019 roku, zmalała liczba Polaków będących na emigracji. Wtedy poza granicami Polski przebywało przeszło 2,4 mln rodaków. Względem 2018 roku ten wskaźnik zmniejszył się o 40 tys. rodaków.

Wracam, bo…

Analizując dane w raporcie możemy zauważyć, że coraz więcej Polaków powraca do ojczyzny. Nie są to drastyczne zmiany, ale będące dobrym prognostykiem na przyszłość. W roku 2019 ze Zjednoczonego Królestwa do Polski przybyło ok. 4 tys. osób. Według oficjalnych statystyk na Wyspach mieszka i pracuje prawie 800 tys. naszych rodaków.

„Największą liczbę imigrantów na pobyt stały odnotowano w 2009 roku – wynosiła 17,4 tys. Wśród imigrantów dominują Polacy, chociaż ich udział w ogólnej liczbie zmniejsza się – na początku okresu stanowili 94% ogółu (2000 r.), w 2019 r. – 70%. Są to zarówno powracający Polacy, jak i dzieci Polaków urodzone za granicą. Z tego powodu główne kraje, z których przyjeżdża najwięcej imigrantów, to kraje emigracji z Polski w latach wcześniejszych, tj. Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone” – czytamy w raporcie.

Źródło: GUS

Jak podaje serwis money.pl przyczyną częstszych powrotów z emigracji nie jest brexit, utrata pracy czy niepowodzenia finansowe. Jedną z głównych motywacji do powrotu są rodzice, którym trzeba się na starość zaopiekować.

Coraz mniej pieniędzy w skarbcu

Powołując się na dane NBP mówiące o środkach przekazanych do kraju z tytułu pracy Polaków za granicą możemy zauważyć również trend spadkowy.

W III kwartale 2020 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 3,9 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,3 mld zł (tj. 33,3% ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 2,6 mld zł (tj. 66,6% całej kwoty). W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. łączna wielkość przekazanych środków była niższa (ok. 0,3 mld zł)” – czytamy w najnowszym Bilansie Płatniczym.

Krajem z największą wartością przekazów pieniężnych nadal pozostały Niemcy. W III kwartale 2020 r. pracujący tam Polacy przekazali do kraju 1,4 mld zł. Na drugim miejscu, znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 0,4 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły prawie połowę wszystkich transferów.

„Spadam stąd”

Wyjazd za granicę w celach zarobkowych w ciągu najbliższego roku rozważa blisko 18% badanych powyżej 18 roku życia, pracujących, bezrobotnych, uczących się, na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. To blisko dwa razy więcej niż w lipcu 2020 roku. Takie dane dostarcza nam najnowszy Barometr Rynku Pracy autorstwa Work Service.

Źródło: Work Service

Na emigrację zarobkową decydują się głównie osoby w wieku 25-44 lat, z wykształceniem średnim i zawodowym. Częściej są to mężczyźni niż kobiety. Przeważają osoby pracujące na pełny etat, mające dochody do 3 000 zł. W stosunku do niewykluczonych zawodowo, emigrację wybrałoby istotnie więcej osób do 25 roku życia, z wykształceniem podstawowym i zawodowym oraz niepracujących a uczących się.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy