Minister Romanowski reaguje w obronie katolików

Wulgarna scena o charakterze erotycznym w zestawieniu z postacią ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. T-shirt z takim obrazoburczym obrazkiem jest sprzedawany w sieci. Stanowczą reakcję opublikował na swoim profilu na fb Minister Romanowski. W tej sprawie złożył już zawiadomienie do prokuratury.


Zawiadomienie do prokuratury

W swoim poście na Facebooku wiceminister Marcin Romanowski wyraził oburzenie i zapowiedział stanowczą reakcje na tego typu przykłady chrystianofobii. Poniżej treść wpisu.

Źródło: Facebook, Marcin Romanowski

Źródło: Facebook, Marcin Romanowski

Wiceminister zauważa, że odkryta przez niego oferta to tylko część szerszego zjawiska. Punktuje on, że:

  • ataki nie mają charakteru pojedynczych przypadków,
  • dotyczą przede wszystkim ataków na Kościół Katolicki,
  • problem stanowią nie tylko koszulki, ale i akty wandalizmu wobec innych symboli wiary jak również Kościoła Katolickiego.

Po krótkich poszukiwaniach okazuje się że to nie jedyny przykład wykorzystania w tak kontrowersyjny i wulgarny sposób elementów kojarzonych z wiarą katolicką tego zespołu, a jak wskazuje fragment nadruku, wizerunek ten może funkcjonować w przestrzeni publicznej od 2014 roku.

Źródło: rockmetalshop.pl, Marduk


Niezależnie od wyznawanych poglądów, nie można dopuścić do takich sytuacji z uwagi na prawne zobowiązanie do szanowania wiary innych ludzi. W Polsce można powiedzieć, że mamy do czynienia ze względnie wysokim poziomem religijności. Jak podają badania CBOS „Religijność Polaków w ostatnich 20 latach” Polska to wciąż kraj zdominowany przez osoby wierzące. Wiarę według sondażu deklaruje 83% Polek i Polaków. Co warto zaznaczyć inaczej rysuje się kwestia praktykowania wiary, jednak nadal te stanowią niemal połowę obywateli (47%).

Źródło: CBOS, „Religijność Polaków w ostatnich 20 latach”

Źródło: CBOS, „Religijność Polaków w ostatnich 20 latach”W kontekście tak szerokiej grupy osób potencjalnie narażonej na ataki szczególnie ważne wydaje się przeciwdziałanie aktom obrazy uczuć religijnych.

Polskie prawo wobec obrazy uczuć religijnych

Podstawowym artykułem prawa karnego dotyczącego obrazy uczuć religijnych jest art. 196 o następującym brzmieniu:

„Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Źródło: Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553

Należy pamiętać, że prawo to tyczy się nie tylko wiary katolickiej, ale także innych wyznań oraz religii.

Polska Policja udostępniła statystyki za okres 1999-2019 dotyczący liczby wszczętych postępowań oraz stwierdzonych przestępstw. Poniżej zamieszczam ich wizualizację.

Źródło: Statystyki Policja, Obraza uczuć religijnych

Źródło: Statystyki Policja, Obraza uczuć religijnych

           
W sumie w ciągu 20 lat, Polska Policja zanotowała kolejno 1101 wszczętych postępowań oraz 1115 stwierdzonych przestępstw. Statystyki stwierdzonych przestępstw w ostatnich latach zdają się być ustabilizowane na poziomie około 50 stwierdzonych przestępstw rocznie. Z tendencją wzrostową mamy do czynienia w przypadku wszczętych postępowań. Warto poczekać na statystyki policji obejmujące okres 2020 roku który patrząc przez pryzmat ataków na Kościół przez grupy skrajne mogą mieć wyraz w wykresach odnotowanych postępowań karnych.

Szacunek kluczem do prawdziwej wolności w społeczeństwie

W tym momencie jednak warto promować aspekty prawne jakie regulują wolność słowa i wyznania w Polsce oraz ich właściwą interpretację. Niezależnie od poglądów i tego w co wierzymy należy podchodzić z szacunkiem do drugiego człowieka nawet jeśli nie podzielamy jego wiary/ wartości. To kwestia nie tylko etyczna, ale i prawna zapewniająca wzajemną wolność i szacunek Polek i Polaków. Mamy prawo do różnych poglądów, dopóki one nie atakują one innych ludzi w sposób niezgodny z prawem.

AKTUALIZACJA
Kilka godzin po opublikowaniu przez ministra posta, Facebook określił jego treść niestosowną i wpis usunął. Poniżej załączam reakcję ministra Marcina Romanowskiego.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy