Walka z oszustwami finansowymi w UE czy federalizacja Wspólnoty?

W Luksemburgu rozpoczyna prace nowa unijna instytucja Prokuratura Europejska. Celem działalności tego urzędu jest zwalczanie oszustw dotyczących finansów Unii Europejskiej. EPPO (EPPO – European Public Prosecutor’s Office) ma prowadzić postępowania przygotowawcze w sprawie przestępstw mających wpływ na interesy finansowe Unii oraz ścigać takie czyny.

Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność 1 czerwca 2021 roku. W inicjatywę włączyły się 22 kraje Unii europejskiej. Szwecja, Węgry, Polska, Irlandia i Dania na razie nie biorą udziału. Polski rząd obawia się, że udział w tym przedsięwzięciu zagraża naszej suwerenności.

,,Prokuratura Europejska ma zwalczać oszustwa dotyczące finansów UE. Jest uprawniona do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawie przestępstw mających wpływ na interesy finansowe Unii i do ścigania takich czynów.” – czytamy na stronie Rady Unii Europejskiej.  Chodzi o takie przestępstwa jak:

  • nadużycia finansowe,
  • korupcję,
  • pranie pieniędzy,
  • transgraniczne oszustwa związane z podatkiem VAT.

Jak informuje Komisja Europejska: ,,w każdym roku budżety państw w całej Europie tracą co najmniej 50 mld euro dochodów z podatku VAT z powodu transgranicznych oszustw. Obchodząc przepisy krajowe i uciekając przed postępowaniami karnymi, transgraniczna przestępczość zorganizowana osiąga obecnie zyski sięgające miliardów euro rocznie.”

Aby prowadzić szybkie dochodzenia oraz sprawną wymianę informacji powołano nowy unijny organ – Prokuraturę Europejską.

Obawy związane z suwerennością

Polskie władze wskazują, że działalność Prokuratury Europejskiej w obecnym kształcie może zagrozić suwerenności naszego kraju. Sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości należą do kompetencji krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pojawiają się głosy, że tworzenie takich ponadpaństwowych instytucji prowadzi do federalizacji Wspólnoty. A budowa europejskiego super- państwa zagraża suwerenności poszczególnych państw narodowych.

Obawy dotyczące suwerenności miał też Budapeszt. A jak pisze portal dw.com: ,,jednym z głównych impulsów dla stworzenia Prokuratury Europejskiej były ogromne wątpliwości co do gospodarowania unijnymi pieniędzmi na Węgrzech”.

Niemieckie media przypominają o pomysłach, by pozbawić pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej te kraje, które nie przystąpią do inicjatywy Prokuratury Europejskiej. Jest to jednak niezgodne z unijnymi traktatami. Dlatego posunięto się do innego rozwiązania, jakim jest rozporządzenie „pieniądze za praworządność”.

,,To nieobecność Polski i Węgier w Prokuraturze Europejskiej była jednym z powodów powstania przepisów wiążących wypłaty z praworządnością” – tłumaczyła wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourová w wywiadzie dla Deutsche Welle.

Na ten moment nie wiadomo jak będzie układał się udział Słowenii w systemie EPPO. Zamieszania wokół konkursów na słoweńskich „prokuratorów delegowanych” doprowadziły do tego, że tamtejsza szefowa resoru sprawiedliwości poddała się do dymisji. Deutsche Welle ocenia to jako sabotaż.


Źródło zdjęcia tytułowego: twitter.com/FinlandinEU

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy