Top 3 najbezpieczniejszych krajów w Unii Europejskiej

Polska w ścisłej europejskiej czołówce pod względem bezpieczeństwa. Odsetek przestępstw zgłaszanych przez obywateli jest niemal trzykrotnie niższy niż w Niemczech. W rankingu wyprzedzają nas tylko Litwa i Chorwacja. Najgorzej wypadła Bułgaria i Grecja.

Z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (EUROSTAT) wynika, że Polska należy do jednego z najbezpieczniejszych krajów w Unii Europejskiej. Badania oparte zostały na podstawie liczby doniesień o aktach przestępczości, przemocy i wandalizmu. 

W 2019 roku problemy zgłosiło 11% mieszkańców UE. Jak zauważono, odsetek ten od roku 2013 sukcesywnie spada. Wtedy odnotowano prośby o interwencję wśród 14,1% obywateli unii. Zawiadomienia trzykrotnie częściej pojawiają się od mieszkańców miast. Wieś pod tym względem jest dużo bezpieczniejsza. 

Państwa, które są najbardziej zagrożone przestępczością oraz wszelkimi przejawami wandalizmu to: Bułgaria (20,2%), Grecja (16,9%) i Holandia (16,3%). Wysoki odsetek zgłoszeń mają również takie kraje jak Francja (14,7%, Malta (13,6%), Belgia (13,6%), Niemcy (13,1%) i Szwecja (13%). 

Na 27 krajów Unii Europejskiej Polska zajęła 3 miejsce (4,4%). Wyżej uplasowała się tylko Litwa (3,2%) i Chorwacja (2,7%). 

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20210310-1 

Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka ocenił, że mała przestępczość jest niewątpliwą zasługą służb odpowiedzialnych za przestrzeganie ładu publicznego, zwłaszcza polskiej policji. 

„Z roku na rok odnotowujemy mniej przestępstw, przy czym nasza skuteczność zwiększa się, a więc m.in. wykrywamy więcej sprawców przestępstw i zatrzymujemy sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Na bezpieczeństwo wpływa również służba patrolowa, którą planujemy w oparciu o analizy, ale także sygnały od społeczeństwa przesyłane m.in. na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”

insp. Mariusz Ciarka, Rzecznik Komendy Głównej Policji

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy