Segregacja sanitarna na AGH

Uczelnia publiczna finansowana z pieniędzy podatnika wprowadza podział studentów na zaszczepionych i nie. Choć szczepienia przeciw Covid-19 są dobrowolne, to studenci jednego z wydziałów są dostali ultimatum. Jeśli się nie zaszczepią przynajmniej jedną dawką szczepionki, nie będą mogli w tym roku akademickim odbyć zajęć terenowych i praktyk.

Przeskocz do sekcji:

Szczepienia na AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie bierze udział w programie szczepień w zakładach pracy organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Uczelnia dostanie szczepionki Pfizer. Szczepienia prowadzone będą w dniach 7–27 czerwca 2021 roku. Jak czytamy na stronie uczelni, rejestracja na konkretny termin szczepienia odbywa się za pośrednictwem platformy rejestracja.agh.edu.pl.

Uczelnia zapewnia, że ,,każdy pracownik, doktorant oraz student AGH posiada automatycznie uprawnienia do logowania i wyboru terminu szczepienia”. Władze uczelni bardzo zachęcają społeczność akademicką do skorzystania z tej możliwości w czasie pracy, zajęć czy sesji egzaminacyjnej. I nie byłoby w tym nic niewłaściwego, gdyby była pełna dobrowolność. A tak nie jest.

Niepokojące działania władz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

W sieci możemy zapoznać się z  komunikatem dziekana wydziału WGGiOŚ  prof. dr hab. inż. Jacka Matyszkiewicza w sprawie szczepień studentów.

Wynika z niego, że do odbywania zajęć terenowych i praktyk w aktualnym roku akademickim zostaną dopuszczeni jedynie studenci, którzy przedstawią zaświadczenie o zaszczepieniu co najmniej pierwszą dawką szczepionki. Ci, którzy się nie poddadzą szczepieniu będą mogli je odbyć dopiero w przyszłym roku.

Osoby, które nie mogą się zaszczepić z powodów zdrowotnych będą musiały przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Naciski

Można powiedzieć, że na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska mamy do czynienia z nieformalną formą nacisku na studentów. W Polsce korzystanie z jakichkolwiek usług medycznych jest dobrowolne. W przedstawionej sytuacji z AGH trudno mówić o swobodzie wyboru, kiedy odmowa przyjęcia szczepionki wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla studentów.  

Niestety można się spodziewać, że osoby, które podjęły decyzję o tym, by się nie szczepić, będą napotykały na różne ograniczenia np. w dostępnie do pewnych usług. Dlatego tym głośniej trzeba mówić i przypominać, że organicznie praw i wolności obywatelskich może się odbywać tylko za pomocą ustawy.

Każdy obywatel ma prawo do samodzielnego decydowania o swoim zdrowiu. To normalne, że można mieć wątpliwości np. co do szczepionek. Tym bardziej, że jak możemy przeczytać na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

„W praktyce warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu oznacza, że szczepionki pozostają cały czas w trzeciej fazie badań klinicznych oraz są dodatkowo badane i monitorowane.”

Jak pisze portal szczepienia.pzh.gov.pl aktualnie stosowane szczepionki przeciwko Covid-19 do obrotu zostały dopuszczone właśnie na takich warunkach „na podstawie wszystkich wymaganych badań laboratoryjnych, nieklinicznych na modelu zwierzęcym, badań klinicznych I i II fazy oraz okresowej oceny prowadzonych badań klinicznych najbardziej zaawansowanej trzeciej fazy badań.”  

W takich sytuacjach pozwolenie jest wydawane wtedy, gdy korzyści dla pacjentów z dostępu do medykamentu przewyższają ryzyko związane z brakiem kompletnych wyników trwających badań. Badania kliniczne dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek wciąż trwają.  


Źródło zdjęcia tytułowego: facebook.com/AGH.Krakow| fot. KSAF

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy