Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – rewolucją w odpadach

Warto przyswoić sobie tę definicję. To zapowiedź ogromnych zmian i prawdziwej rewolucji w gospodarowaniu odpadami.

ROP – mówiąc najprościej ma za zadanie odpowiednio wyasygnować odpowiedzialność za odpady (w tym przypadku opakowania), oraz zwiększyć ich przydatność do recyklingu. Będzie się to wiązać z nałożeniem na producentów opakowań, kosztów częściowego (a nawet całościowego) ich zagospodarowania.

W Polsce wprowadzenie tych przepisów jest planowane na 1 stycznia 2022 r. Odpowiedzialny za nie, z ramienia rządu będzie wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. W rozmowie z PAP przypomina:

„(…) Jest to bardzo duży projekt, wymagający analiz, który zrewolucjonizuje obecny system. Najdalej na początku 2021 r., chcemy zaprezentować schemat, propozycję zmian w ROP z towarzyszącym temu systemem kaucyjnym, którego jestem entuzjastą. Jednym z elementów, które znajdą się w ustawie będzie regulator, który ma działać przy Instytucie Ochrony Środowiska. Jego zadaniem będzie m.in. ustalanie opłat od wprowadzanych na rynek opakowań…”

Obecnie ROP w Polsce jest na etapie konsultacji. W ostatnich tygodniach zeszłego roku, powstał projekt ustawy i jak informuje min. Ozdoba: „prace w tej sprawie rzeczywiście się przeciągają, ale to dlatego, że projekt jest złożony i wymaga szeregu analiz. Swoje zrobiła też pandemia”.

Niemniej jest oczywiste, że najistotniejszym zapisem i clou całej rewolucji będzie decyzja o tym, że to producenci opakowań mają zostać zobowiązani do pokrywania części kosztów selektywnej zbiórki odpadów, oraz ich transportu i przetwarzania.

W tej chwili jesteśmy przyzwyczajeni, że to samorządy – czyli w ostateczności – my – mieszkańcy bierzemy na siebie – ogromne – koszty wywozu nieczystości i całej gospodarki odpadami.

Tak więc, to końcowy konsument powinien na wprowadzanej reformie skorzystać najmocniej. Dlatego warto śledzić każde kolejne konsultacje i przebieg prac nad ROP.

Wobec nadchodzących zmian, kolejnymi definicjami, z którymi będziemy się w najbliższych tygodniach i miesiącach stykać są: Eko Projektowanie i Gospodarki Okrężna. Warto je zapamiętać.

Eko Projektowanie – mówi o całkowitej zmianie sposobu myślenia i działania już na etapie projektowania. Chodzi o uwzględnienie wpływu wypuszczanych na rynek opakowań na środowisko. Dbałość, uwrażliwienie, optymalizacja – słowem – pochylenie się nad aspektem środowiskowym na każdym etapie produkcji.

Gospodarka okrężna – to z kolei minimalizacja wpływu na środowisko produkowanych opakowań, poprzez taki wybór materiałów, który zapewni możliwość powtórnego ich wykorzystania.

W tej chwili mamy na rynku nadmiar opakowań niejednorodnych. Są one nie tylko problematyczne do segregacji, ale również ponad miarę „udziwnione”. Zdarza się, że banalne opakowanie kosmetyku składa się zarówno z kartonu, szkła, folii i bliżej niezidentyfikowanych ozdób. Wygląda na pewno pięknie, ale kompletnie nie nadaje się do sklasyfikowania i selekcji.

Wprowadzenie ROP – z pewnością przekona lub nawet zmusi producentów do odpowiedzialności za opakowania, które wprowadzają na rynek oraz do tworzenia minimalistycznych opakowań, przyjaznych środowisku.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy