Przestępstwa w białych rękawiczkach

Uchylanie się od podatków, naruszanie zasad dotacji, pranie brudnych pieniędzy, pozorne bankructwo czy fałszywe zbiórki pieniędzy, to najpopularniejsze przestępstw w sferze gospodarczej. W ich wyniku cierpi nie tylko budżet państwa polskiego, ale też obywatele. Czy możemy skutecznie im zapobiegać?


Statystyki nie kłamią

Według danych policyjnych w Polsce stwierdzono 187 tysięcy przestępstw za rok 2019. To wzrost o niemal 30 tysięcy w porównaniu z 2009 rokiem. Wartość strat Skarbu Państwa w wyniku takich działań przestępczych szacowana jest rocznie w miliardach.

W 2017 roku wg. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kwota mogła sięgać 6,6 miliardów złotych. Dane pokazują, że przestępstwa w białych rękawiczkach pozostają niezmiennie obciążeniem dla Skarbu Państwa.

„Wciąż są ludzie, którzy dla szybkiego zysku łamią prawo. ABW z pełną powagą podchodzi do śledztw przeciwko przestępczości gospodarczej. Mamy świadomość, że determinacja w walce z przestępczością gospodarczą jest działaniem na rzecz wzmacniania naszego państwa i jego możliwości inwestycyjnych. Dlatego służby specjalne podległe ministrowi koordynatorowi będą z całą mocą ścigać przestępców szukających szybkich zysków kosztem majątku narodowego” zapewnia Stanisław Żaryn, rzecznik ministra – Koordynatora Służb Specjalnych.

ABW wraz z nadzorem jednostek prokuratury prowadzi rocznie średnio 140 postępowań dotyczących przestępstw podatkowych. Około 1500 osób na przestrzeni 4 lat usłyszało zarzuty dotyczące popełnienia powyższych wyłudzeń. Służby zabezpieczyły majątek podejrzanych w sprawach dot. Uszczupleń podatkowych o wartości przeszło 260 mln zł. W samym październiku bieżącego roku ABW zabezpieczyła 21 nieruchomości o łącznej wartości ponad 13 mln zł, ruchomości o ponad 2,7 mln. Łącznie w toku jednego śledztwa dotyczącego oszustwa w branży obrotu dziełami sztuki zabezpieczono mienie o wartości łącznej 22,7mln zł.

Można rzec, służby działają


Od 2015 roku wcielany jest w życie „Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020”. Do jego założeń należy przede wszystkim:

-usprawnienie pracy służb,

-organów i instytucji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej, -utrudnianie działania przestępcom,

-zmniejszenie opłacalności popełniania czynów przestępczych.

Czy to ma sens?

Przestępczość gospodarcza powoduje najwyższe straty dla Skarbu Państwa oraz sektora prywatnego.

Nikt z nas nie lubi ani nie chce być okradany. Dlatego tak ważne jest skupienie odpowiednich służb w walce z tym rodzajem czynów. Przestępcy dostosowują metody działania do zmieniającej się sytuacji na świecie – zarówno społecznej, ekonomicznej i prawnej. W dobie pandemii koronawirusa szczególnie zagrożone atakami są rządowe sieci internetowe, bankowość elektroniczna, prywatność obywateli. Przestępczość gospodarcza ewoluuje z dnia na dzień. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować w pełni przestępstw gospodarczych. Dlatego ważne jest, by nie tylko zapobiegać, a również niwelować ich skutki. Odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstw jest jednym z filarów programu. Odebrane przestępcom majątki mogą stanowić istotne źródło finansowania polityki rozwojowej Polski – przykładem jest Fundusz Sprawiedliwości.

Odebrać złym i dać na dobre cele

Działanie Funduszu Sprawiedliwości to praktyczne wykorzystanie odzyskanych pieniędzy. Jest ukierunkowany na pomoc ofiarom oraz przeciwdziałanie przestępczości. Od 2018 r. do końca sierpnia roku 2020 dzięki Funduszowi udzielono pomocy już prawie 70 tysiącom osobom pokrzywdzonym przestępstwem i im najbliższym.

Finansowana jest m.in.: opieka medyczna, rehabilitacyjna oraz materialna. Przez pierwsze półrocze 2020 roku, udzielono dotacji dla miejsc świadczących pomoc osobom potrzebującym na kwotę rzędu 70 milionów złotych. Należy dodać, że takich miejsc działa już 370 w całej Polsce. Pieniądze odzyskane przez Służby, finansują opiekę dla osób dotkniętych przemocą domową, czy oferują pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym. Z budżetu funduszu powstała także ogólnokrajowa telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym, z której każdy może skorzystać i otrzymać wsparcie. Organizowane są działania edukacyjne oraz informacyjne dotyczące przyczyn przestępczości i sposobów działania wobec niej. Fundusz Sprawiedliwości pomaga każdej ofierze bez względu na rodzaj przestępstwa, którym została dotknięta.

PPiZPG od czego zależy powodzenie?Zwróćmy uwagę, że takie programy jak Program Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości Gospodarczej są dokumentami o nienormatywnym charakterze tj. nie stanowią źródła prawa w Polsce. Zatem same w sobie nie są narzędziami, które bezpośrednio zostaną wykorzystane do walki z przestępcami gospodarczymi.

Efektywność założonych celów, a tym samym skuteczność walki z przestępczością gospodarczą, zależy od stopnia zaangażowania podmiotów państwowych, które są odpowiedzialne za ich wprowadzanie.


W związku z tym, że czas trwania programu, dobiega końca z grudniem bieżącego roku, wystosowaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ABW zapytania publiczne dotyczące jego realizacji. Po otrzymaniu odpowiedzi przedstawimy je na naszym portalu.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy