Polski Ład w Sejmie

Po krytyce, jaka spadła na pomysły podatkowe „Polskiego Ładu”, rząd przedstawił nieco złagodzoną wersję dla przedsiębiorców. Sejm zajął się projektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który wraz z uzasadnieniem i załącznikami ma 686 stron.

Piątek, 17 września. Sejm pochylił się nad przedstawionymi przez Radę Ministrów propozycjami ustawowymi w ramach Polskiego Ładu. Wymienioną ustawę podatkową skierowano do dalszych prac w komisjach. Inne zostały już przyjęte przez niższą izbę parlamentu (nowelizacja praw budowlanego o domach jednorodzinnych i rekompensaty dla samorządów).

W porównaniu do wcześniejszych zapowiedzi niezmienione pozostają przepisy, które były korzystniejsze dla podatników. Mowa m.in. o kwocie wolnej od podatku w wysokości 30 tys. złotych i II progu podatkowym, od którego wzwyż naliczany jest podatek dochodowy w wysokości 32%. Próg ten będzie wynosił 120 000 zł, a nie 85 528 zł jak dotychczas.

Już kilkanaście dni temu okazało się, że do rządu dotarły głosy pracodawców i składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym spadła z zapowiadanych 9% do 4,9%. Nie zmienia to jednak faktu, że zamiast dotychczasowych 19% będą oni płacili 23,9% podatku dochodowego.

W piśmie do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek na problem zwrócił uwagę Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców formułując następującą opinię:

„Obniżenie wysokości proponowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym z 9 na 4,9 proc. oceniam, jako zmianę idącą w dobrym kierunku, jednak w dalszym ciągu niewystarczającą. Nadal bowiem powoduje ona wysoki poziom wzrostu obciążeń dla podatników, rozliczających się tą formą opodatkowania”

– Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dla ryczałtowców przewidziano 3 progi składki zdrowotnej w zależności od przychodów. W liście Abramowicz opisał negatywne aspekty proponowanego rozwiązania.

„W mojej ocenie niezrozumiała i oderwana od realiów ekonomicznych jest propozycja objęcia podatników płacących podatek od przychodów ewidencjonowanych trzema stawkami składki zdrowotnej, uzależnionymi od wysokości przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę, tj.: 307 złotych składki zdrowotnej przy przychodach niższych niż 60 tysięcy złotych, a 511 złotych przy przychodach od 60 tysięcy złotych do 300 tysięcy złotych. Pozostali podatnicy płacący podatek od przychodów zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 920 złotych. Będzie to niemal trzykrotna podwyżka składki zdrowotnej w stosunku do jej obecnej wysokości”

Dodatkowym Problemem dla przedsiębiorców może być podwyższenie płacy minimalnej, która od stycznia wyniesie 3010 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 19,70 zł. Oznacza to wzrost płacy minimalnej o 210 zł w stosunku do stanu obecnego.

Pomysły rządu skrytykował już były wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Gowin, nazywając rozwiązania podatkowe „Polskiego Ładu” socjalistycznym oszustwem.

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak zwrócił uwagę na sprzeczność tych rozwiązań ze strategią odpowiedzialnego rozwoju i Konstytucją dla Biznesu, a także na brak konsultacji projektu z przedsiębiorcami.

Z kolei dr Sławomir Mentzen zauważył, że Rządowe Centrum Legislacji odmówiło zaopiniowania projektu ze względu na zbyt małą ilość czasu i jego skomplikowanie.

fot. oficjalny plakat programu Polski Ład

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy