Ostre rozgrywki o władzę w Europie

Zmiana układu sił na światowej szachownicy skutkuje brutalną walką o władzę nad centralną Europą. Po tym jak światowe mocarstwo – USA – zmieniło podejście do naszego regionu, Bruksela oraz Berlin chcą ugrać jak najwięcej. Czy Polska wobec ataków i nacisków zachowa suwerenność? To zależy od naszej zdecydowanej postawy. 

Grillowanie Polski 

Obecnie możemy obserwować szereg prowadzonych działań, które mają wywierać presję na Polsce a także psuć wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej. Dla przykładu Komisja Europejska występuje o kary dla Polski za niewykonanie orzeczenia TSUE. To, czego się domaga, to w praktyce złamania prawa przez polski rząd, który miałby wkroczyć w kompetencję SN. Jest to zatem ewidentna prowokacja. 

Kolejny przykład to forsowanie, niekorzystnego z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa energetycznego, pakietu „Fit for 55”. Na ten temat niedawno debatowano w Parlamencie Europejskim. Regulacje pakietu mają wymusić na państwach UE, aby prowadziły zaostrzoną politykę klimatyczną. Celem KE jest zmniejszenie emisji CO2 o co najmniej 55% w stosunku do 1990 roku. 

Naciski dotyczą nie sfer tylko prawnych czy gospodarczych, ale też światopoglądowych. Niedawno Parlament Europejski przyjął rezolucję, która chce narzucić traktowanie związków homoseksualnych i partnerskich jak małżeństw. 

Z ostatniej chwili 

Niedawno Parlament Europejski przyjął rezolucję pt. „Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce”. Za było 502 posłów, przeciw 149 a 36 wstrzymało się od głosu. Dokumentkrytykujem.in. uchwalony przez Sejm projekt tzw. ustawy medialnej. Kolejne ,,postulat” to rozdzielenie w Polsce funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Parlament Europejski wzywa również premiera Morawieckiego, do wycofania z Trybunału Konstytucyjnego wniosku, o zbadanie konstytucyjności niektórych części traktatów unijnych. 

Polexit?

Opozycja twierdzi, że obóz Zjednoczonej Prawicy dąży do tego, aby Polska opuściła Unię Europejską. Zaprzecza temu Jarosław Kaczyński.

Władze Prawa i Sprawiedliwości przyjęły uchwałę ws. przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności RP.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy