Nowy rok szkolny – stacjonarnie, zdalnie czy hybrydowo?

Już tylko niecały miesiąc został do inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Wobec ostrzeżeń o zbliżającej się kolejnej fali epidemii postanowiliśmy zapytać Ministerstwo Edukacji i Nauki o stan przygotowań resortu do elastycznej reakcji na wydarzenia.

Pretekstem do skierowania wniosku o udzielenie informacji publicznej była wypowiedź wiceministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, który zaznaczył, że rozwiązania prawne dotyczące dostosowania nauczania do sytuacji epidemicznej w nowym roku szkolnym są już gotowe. 

Minister Edukacji i Nauki (wcześniej Minister Edukacji Narodowej) 12 sierpnia i 4 września 2020 r. podpisał rozporządzenia, które pozwalały szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. 

Chodzi o możliwość wprowadzenia nauczania zdalnego lub hybrydowego. Do 31 grudnia 2021 wydłużeniu uległ termin, w jakim ogranicza się działalność poszczególnych placówek, w których co najmniej część zajęć została zawieszona:

Ponadto, do 31 grudnia 2021 r. ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ministerstwo doprecyzowało również, według jakiej procedury następuje zawieszenie zajęć. 

Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego dyrektorzy mogli zawieszać zajęcia wszystkie lub wskazane na czas oznaczony. Rozporządzenie jest aktualne także wobec kolejnych ewentualnych fal epidemii. 

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że najbliższy rok szkolny nie będzie niósł za sobą tylu zwrotów akcji, co poprzedni. Przypomnijmy: niedługo po rozpoczęciu zajęć w trybie stacjonarnym (1 września) klasy od IV wzwyż rozpoczęły nauczanie zdalne (24 października). Wkrótce dołączyły do nich klasy I-III szkoły podstawowej (od 9 listopada), które wróciły do szkół ponad 2 miesiące później (17 stycznia 2021), jednak nie na długo. Starsze klasy na zajęcia stacjonarne musiały czekać do 31 maja, czyli wróciły do szkoły jedynie na nieco ponad 3 tygodnie.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy