Moda na małe reaktory jądrowe

Coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem małych reaktorów modułowych – Small Modular Reactors – SMR. Umowę ramową na inwestycję podpisał PKN ORLEN i Synthos. Również Zygmunt Solorz oraz Michał Sołowow, dwaj najbogatsi Polacy, planują zainwestować w tą technologię. Elektrownia powstanie w Pątnowie. Pomysł ulokowania środków w SMR rozważa, jak podaje ,,Rzeczpospolita”, także prezes KGHM Marcin Chludziński.

Kilka słów o technologii

To reaktory o mocy do 300 MWe. SMR są wytwarzane seryjnie i w całości dostarczane na miejsce eksploatacji. Takie urządzenia mogą występować pojedynczo albo lub w grupie kilku modułów, które oddawane są sukcesywnie do eksploatacji. To powoduje, że cała inwestycja jest łatwiejsza do sfinansowania.

,,Do kategorii SMR zaliczane są różne typy reaktorów: lekkowodne, prędkie, wysokotemperaturowe oraz na stopione sole. Na świecie istnieje (na różnych etapach rozwoju) ok. 50 koncepcji SMR. Reaktory modułowe mogą być używane do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej znajdującej zastosowanie przy produkcji wodoru, odsalaniu wody morskiej i innych procesach przemysłowych. Dzięki małym rozmiarom i charakterystyce bezpieczeństwa SMR mogą być budowane w lokalizacjach o słabo rozwiniętej sieci energetycznej, ograniczonej dostępności wody chłodzącej, a także w bliskości instalacji przemysłowych, np. zastępując konwencjonalne kotły gazowe lub węglowe.” – czytamy na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Orlen stawia na SMR

Porozumienie o współpracy w dziedzinie technologii jądrowych podpisały już PKN ORLEN i Synthos. Umowa dotyczy rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych MMR i SMR. ,,Jego realizacja wpisuje się w strategiczny cel Koncernu, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku i zapewni poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski.” – czytamy na stronie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen Spółka Akcyjna.

,,Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu. W PKN ORLEN kierunek zmian wytycza strategia ORLEN2030, w której mocny akcent postawiliśmy na wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł energii. Jesteśmy otwarci na nowatorskie rozwiązania, które będą budowały wartość Grupy ORLEN w kolejnych latach i jej pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Współpraca ze spółką Synthos, którą dziś ogłaszamy, wynika z dużego potencjału SMR. PKN ORLEN dostrzega możliwość wykorzystania SMR zarówno, jako źródła energii na potrzeby własnych zakładów rafineryjno-petrochemicznych, jak i dla podmiotów zewnętrznych. Małe reaktory będą również w stanie dostarczać ciepło technologiczne i wspierać rozwój strategii wodorowej Koncernu. Rozwój technologii SMR to szansa na zapewnienie zeroemisyjnej energii, ale również na wzmocnienie polskiej gospodarki i krajowego bezpieczeństwa energetycznego”

– Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Kto następny w kolejce?

Elektrownia działająca w oparciu o technologię SMR powstanie w Pątnowie. To wspólny projekt Zygmunta Solorza i Michała Sołowowa.

Również KGHM chce znaleźć sposób na tańszą energię.

,,W odpowiedzi na wysoką cenę energii i konieczność posiadania źródła energii z mniejszym wpływem na klimat małe reaktory jądrowe powinny być absolutnie rozważanym wariantem. Każdy, kto jest energochłonny, powinien brać je pod uwagę. Dzisiaj, niestety, nie ma na półce gotowych technologii w tym obszarze, które moglibyśmy niezwłocznie wykorzystać. Mówimy o technologii rozwojowej, dopiero testowanej na świecie. Agencje atomistyczne muszą dostosować wymagania, aby można je było zastosować w przemyśle. Poważnie rozważamy i analizujemy też inwestycje wodorowe, zwłaszcza w kontekście przemysłu hutniczego. Podobnie jak wątek energii wiatrowej.” powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy