Młodzi Polacy częściej skarżą się na problemy finansowe

Mimo pandemii i spadku PKB mniej osób niż rok temu twierdzi, że nie może związać końca z końcem. Jednak wciąż dotyczy to dużej grupy. Częściej dotyczy to osoby młode i w średnim wieku. Badania przeprowadził BIG InfoMonitor na zlecenie Rejestru Dłużników. 

Jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową?  

41% Respondentów wskazało, że brakuje im pieniędzy na bieżące wydatki i stałe zobowiązania. Tak wynika z badania przeprowadzonego w grudniu 2020 przez Maison&Partners dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Do takiej sytuacji w 2019 roku przyznało się 47% badanych.  

Z kłopotami finansowymi najczęściej zmagają się ludzie młodzi oraz w średnim wieku. Za przyczynę takiego stanu rzeczy wskazują głównie zbyt małe zarobki lub utratę pracy. Najlepiej swoją sytuację oceniają seniorzy. 

W grupie 65+ o sporych problemach finansowych mówi 11% badanych. Ciężko żyje się w miastach, które mają od 20 do 99 tys. mieszkańców (tam aż 21% ankietowanych wspomniało o regularnych kłopotach z płatnościami). Lekko poprawiła się sytuacja Polaków, którzy kilka razy w miesiącu stoją przed dylematem, skąd wziąć pieniądze na rachunki czy podstawowe zakupy (zmiana z 8 na 7%). Najbardziej zmniejszyła się grupa osób „doświadczających kłopotliwych sytuacji raz na kilka miesięcy” (z 13% na 10%)

Wpływ pandemii 

Zarówno politycy, eksperci jak i zwykli obywatele bacznie śledzą wpływ światowej pandemii na gospodarkę. Widać to również w omawianym badaniu, gdzie aż 27% respondentów wskazało, że powodem przejściowych kłopotów finansowych jest „częściowa lub całkowita utrata źródła utrzymania w związku z pandemią”. Tu również „mocno poszkodowani” czują się Polacy z grupy wiekowej 45-54 lata (43%). Najprawdopodobniej kryzys związany z masowymi zachorowaniami na Covid-19 wpłynął na zmniejszenie konsumpcji. O połowę obniżył się odsetek osób wskazujących jako powód swych kłopotów skłonność do wydawania zbyt dużych kwot. To spadek z 20% do 10%. Takie dane podaje Polski Instytut Ekonomiczny. 

Spory o finanse domowe

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna podaje też interesujące dane na temat konfliktów na tle budżetu domowego. 

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy