Kupujący bardziej bezpieczni, ale mieszkania droższe

Takie będą skutki nowych przepisów. Sejm przyjął nowelizację ustawy deweloperskiej. Zmiana prawa ma lepiej chronić osoby kupujące mieszkania i domy od firm deweloperskich. Jednak trzeba się liczyć tym, że ceny nieruchomości znów poszybują w górę. 

Nowelizacja ustawy 

Pod koniec kwietnia sejm uchwalił ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Celem nowych rozwiązań jest zwiększenie ochrony osób kupujących w przypadku upadku firmy deweloperskiej lub bankructwa banku.  Na stronie gov.pl możemy przeczytać o najważniejszych rozwiązaniach:

 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będą zasilały składki płacone przez deweloperów:
  • w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2 proc.;
  • w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 0,2 proc.;
  • faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe;
  • składka na Fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).
 • Nabywca nowego mieszkalnia będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.
  • Doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.
 • Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie.
 • Dotychczas prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 
 • Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP.
 • Doprecyzowano:
  • zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP;
  • przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera.
 • Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP – do niego bowiem należy ta decyzja – osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie.

Co z cenami mieszkań? 

Autorem zmian jest UOKIK. W ubiegłym roku urząd uspokajał, że ceny mieszkań nie wzrosną. W wywiadzie dla prawo.pl prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta stwierdza:

,,Nie spodziewamy się wzrostu cen mieszkań z powodu wprowadzenia nowych przepisów – oczekujemy jednak zwiększania zakresu ochrony nabywców lokali. Uważam, że deweloperzy niepotrzebnie straszą klientów podwyższaniem cen mieszkań po wejściu w życie ustawy”. 

Jednak ludzie z branży oraz prawnicy wskazują, że nowe przepisy spowodują wzrost cen nieruchomości. Po prostu deweloperzy przeniosą koszty związane z wprowadzeniem DFG na klientów nabywający nieruchomości.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy