Ksiądz Oko skazany w Niemczech.

Ksiądz profesor Dariusz Oko został skazany wyrokiem nakazowym na grzywnę w wysokości 4 800 euro. Zarzuca się mu „podżeganie do nienawiści”. Chodzi o jego artykuł w niemieckim naukowym czasopiśmie „Thelogisches”. Duchowny napisał w nim o tzw. ,,lawendowej mafii” w Kościele. Instytut Ordo Iuris broni skazanego księdza oraz uruchamia petycję „BronmyKsiedzaOko.pl”. Drugim skazanym jest ks. prof. Johannes Stöhr, redaktor naczelny „Thelogisches”.

Czym podpadł ks. Oko?

Opisał sprawę wewnątrzkościelnej zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na szkodę nieletnich oraz i miała wykorzystać zależnych od niej kleryków.  Jak czytamy na stronie instytutu Ordo Iuris ,,Grupa połączona była homoseksualnymi praktykami i wzajemnym wsparciem swoich członków”.

Budzący, jak widać, wielkie emocje tekst księdza prof. Dariusza Oko (opatrzony szczegółową bibliografią) stanowi opinię autora, która odnosi się do kryzysu współczesnego Kościoła. Jak zaznacza Instytut Ordo Iuris przypisywanie, polskiemu księdzu oraz redaktorowi naczelnemu czasopisma, „mowy nienawiści” jest mocną nadinterpretacją.

,,Przesłanką przypisania ks. prof. Oko oraz ks. prof. Stöhrowi czynu „podżegania do nienawiści” są wycięte z kontekstu fragmenty artykułu, w których przyrównano zorganizowaną grupę przestępczą krzywdzącą swe ofiary i szkodzącą całemu Kościołowi do pasożyta szkodzącego swemu nosicielowi. Skierowane do organów ścigania zawiadomienie wskazywało wprost, że publikacja miała być aktem mowy nienawiści wobec osób praktykujących homoseksualizm”

– Instutut Ordo Iuris.

Sam autor zaś zwraca uwagę, że sama krytyka praktyk niebezpiecznych organizacji nie jest tożsama z namawianiem do nienawiści.

,,Czy krytyka przestępczej działalności mafii sycylijskiej to podżeganie do nienawiści wobec ogółu Sycylijczyków? A zatem w jaki sposób akademicki namysł nad wyzwaniem, jakim jest powiązana homoseksualnymi praktykami przestępcza sieć w Kościele, może być podżeganiem do nienawiści wobec ogółu homoseksualistów?”

— ks. prof. Dariusz Oko.

Krytyka wyroku

Wyrok niemieckiego sądu z dezaprobatą ocenia m.in. Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

 W obronie kapłana stanął również Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Prawnicy instytutu wskazują, że sprawa skazania polskiego kapłana łamanie wolność akademicką oraz swobodę do wyrażania poglądów. Ponadto budzi też wątpliwości prawne.

Jak poinformował Ordo Iuris, obaj oskarżeni kapłani otrzymali pomoc dopiero za od Instytutu. Zapewniono im wsparcie zespołu prawnego współpracującego z niemieckimi obrońcami.


Źródło zdjęcia tytułowego: twitter.com/tomwu74

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy