Koniec samowolki na siłowniach? Nowe prawo przeciw Covidowi

Ograniczenie działalności wielu branż objęło swoim zasięgiem także siłownie. Wprowadzone prawo ma jednak wiele luk, które jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia zostaną niebawem wypełnione.

„Same apele to za mało”

Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawił nowelizację planu walki z pandemią. Restrykcje zdają się być reakcją na szereg wykorzystywanych luk prawnych jakie ustawodawca pozostawił w dotychczasowych regulacjach. Wspominaliśmy o kreatywności Polek i Polaków między innymi w przypadku podróży „służbowych” o których więcej można przeczytać TUTAJ.

Najważniejsze postanowienia nowych zmian:

  • „Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.
  • Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze. 
  • Zamknięte stoki narciarskie.
  • Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego.
  • 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.”
Źródło gov.pl

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

Jak było dotychczas?

„1.Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

(…) 2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

 a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;”

Źródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Więcej informacji na temat rozporządzenia TUTAJ  

Siłownie na co dzień łatwo przepis obchodzą. Przykładem kreatywności niech będzie organizowanie fasadowych „zawodów”, „otwieranie” wypożyczalni sprzętu z możliwością testu na miejscu czy też pomysły „Kościoła Zdrowego Ciała”. Nie sposób stwierdzić kto ma rację. Z jednej strony myśląc o centrach fitness przypominamy sobie powiedzenie „sport to zdrowie”, a z drugiej zastanawiamy się nad ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa. Problematyczna wydaje się też kwestia utraty przychodów przez siłownie.

Zapis rozporządzenia budzi wiele kontrowersji, a część środowiska prawniczego wręcz stwierdza, że rozporządzenie zakazujące działalności siłowni nie ma mocy prawnej.

W odpowiedzi na zamieszanie związane z wprowadzonymi aktami prawnymi Polska Federacja Fitness udostępniła dokument dr. Karoliny Tełtak o nazwie „OPINIA PRAWNA W SPRAWIE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI M. IN. BASENÓW, SIŁOWNI I KLUBÓW FITNESS W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R. (DZ. U. 2020, POZ. 1829), ZMIENIONYM ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2020 R. (DZ. U. 2020, POZ. 1871).

Dokument jest dostępny TUTAJ

Materiał przygotowany przez dr. Tełtak porusza wiele istotnych kwestii, jednak kluczową wydaje się luka związana z pojęciem zawodów. Jak punktuje autorka, nie ma rozróżnienia w rozporządzeniu na trening profesjonalnych sportowców i amatorów. Ta kwestia może zostać uregulowana instrukcjami i rozporządzeniami, które zaczną obowiązywać od 28 grudnia.

Nowe zasady

Rząd zapowiada walkę nadużyciami i zaostrzenie przepisów. Czy uda mu się jednak wypełnić chociaż część luk prawnych? Będziemy monitorować temat i na bieżąco analizować wprowadzane zmiany.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy