Fundusz kompensacyjny nie dla śmiertelnych NOPów?

Czy zaszczepiony można liczyć na odszkodowanie po wystąpieniu niepożądanych odczynów? Do tej pory wszelkie próby odbywały się na drodze postępowania cywilnego. Czy Fundusz Kompensacyjny to usprawni? Projekt trafił do społecznych konsultacji.

Wedle założeń Narodowego Programu Szczepień, rząd dąży do jak największego współczynnika osób zaszczepionych. Im więc większy współczynnik zaszczepionych w społeczeństwie, tym częściej mogą występować niepożądane odczyny poszczepienne (NOP).

Ustalenia między Unią Europejską a państwami członkowskimi w kwestii szczepień na COVID-19 wymusiły m. in. na Polsce powstanie specjalnego funduszu kompensacyjnego. Jak pisałem już we wcześniejszym tekście, obecne prawo nie zapewnia odrębnej ścieżki dla osób zgłaszających NOP. Głównie próba uzyskania odszkodowania odbywa się na zasadach ogólnych przed sądem powszechnym, w trybie postępowania cywilnego jako roszczenie wobec podmiotów odpowiedzialnych za powstanie tej szkody.

Projekt funduszu

Jak możemy przeczytać w projekcie skierowanym do konsultacji społecznych, warunkiem uzyskania świadczenia będzie pobyt w szpitalu przez minimum 14 dni lub wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego wymagającego co najmniej obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. Ważne będzie również czy u danej osoby wystąpiło działanie niepożądane określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Zgodnie z projektem świadczenie kompensacyjne wynosi:

 • 3 tys. zł – w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku ze wstrząsem anafilaktycznym;
 • 10 tys. zł – w przypadku hospitalizacji trwająca krócej niż 14 dni;
 • od 10 tys. zł do 20 tys. zł – za hospitalizację trwającej od 14 dni do 30 dni;
 • od 21 tys. zł do 35 tys. zł – za hospitalizacji trwającą od 31 dni do 50 dni;
 • od 36 tys. zł do 50 tys. zł – za hospitalizacji trwającej od 51 dni do 70 dni;
 • od 51 tys. zł do 65 tys. zł – za hospitalizacji trwającej od 71 dni do 90 dni;
 • od 66 tys. zł do 89 tys. zł – za hospitalizacji trwającej od 91 dni do 120 dni;
 • 100 tys. zł – za hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni.

Kwota może być wyższa w przypadku:

 • zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – o 15.000 zł;
 • innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5 tys. zł;
 • hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni – o 10 tys. zł;
 • hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – o 20 tys. zł.

„Osoby, które będą uprawnione do takiego odszkodowania w ramach takiej uproszczonej procedury, to będą osoby, które wymagają hospitalizacji przez co najmniej 14 dni – to jest jeden bardzo ważny warunek – lub, podkreślam „lub”, a nie „i” osoby, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny, który spowodował konieczność obserwacji lub hospitalizacji co najmniej 14-dniowej” – powiedział Minister zdrowia na jednej z konferencji.

Zgodnie z projektem, wniosek o odszkodowanie będzie składany do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Na stronie internetowej RPP pojawi się specjalny formularz do wypełnienia przez pacjentów.

Co w przypadku zgonu?

Eksperci podnoszą fakt, iż z treści ustawy powołującej fundusz nie wynika by świadczenia kompensacyjne obejmowały zgony.

„Trzeba pamiętać, że nawet jeśli do projektu będzie wprowadzona możliwość rekompensaty dla osób najbliższych, to nadal podstawowym problemem będzie konieczność ustalenia przez Rzecznika Praw Pacjenta, który będzie przyznawał świadczenia, związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy przyjęciem szczepionki a zgonem” – twierdzi prawnik Jolanta Budzowska w rozmowie z portalem prawo.pl.

Kto za to zapłaci?

Świadczenia dotyczące szczepień przeciw COVID-19 będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z kolei świadczenia związane z wykonaniem szczepień obowiązkowych będą finansowane z wpłat wnoszonych przez dostawców szczepionek.

Oprócz opłat wnoszonych przez dostawców szczepionek, fundusz będzie miał środki z: wpłat z budżetu państwa przekazywanych przez Rzecznika Praw Pacjenta lub z innych źródeł, w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn oraz z kosztów złożenia wniosku.  

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy