Europa w 2035 ma być bez samochodów spalinowych

W Polsce trwa program „Mój elektryk”. Ma on zachęcić do zakupu samochodu elektrycznego. Natomiast Unia Europejska planuje do 2035 roku pozbyć się spalinowej motoryzacji w państwach członkowskich.

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Mój elektryk”. Celem jest uniknięcie czyste powietrze poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. Na przykład wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Formularze można składać do końca września 2025 roku.

Symboliczne wsparcie z haczykiem

W ramach programu osoby prywatne chętne do zakupu elektrycznego samochodu mogą liczyć na 18 750 zł dotacji przy limicie ceny auta do 225 tys. zł. Przy maksymalnej kwocie samochodu dofinansowanie zakupu przez rząd jest więc mniejsze niż 10% całej kwoty. Na dziś, jeśli spojrzymy na ceny samochodów elektrycznych, zaczynają się one od 150 tys. zł. Na większą dotację będą mogły liczyć właściciele Karty Dużej Rodziny. Dla nich przewidziano 27 tys. zł dopłaty, bez limitu ceny elektrycznego samochodu.

Zaplanowany budżet programu w 2021 roku to 500 mln zł. Z tej kwoty na dopłaty dla osób fizycznych trafi 100 mln zł. Natomiast pozostałe 400 mln na dopłaty do leasingu dla firm.

Jest jednak mały haczyk. Jeśli skusi nas to symboliczne wsparcie rządu i zdecydujemy się na zakup pojazdu elektrycznego, nie będziemy mogli sprzedać go przez dwa lata od jego nabycia. W przeciwnym razie będziemy musieli zwrócić całą kwotę wsparcia. Dofinansowania nie obejmują samochody hybrydowe.

Elektromobilność pod lupą NIK

Do 2025 roku miało jeździć po Polsce milion samochodów elektrycznych. Takie plany w 2017 roku ogłosił rząd. Realizację programu rozwoju eletromobilności skontrolował NIK nie zostawiając na działaniach rządu suchej nitki.

„Elektromobilność w Polsce jest nadal na etapie początkowym, mimo upływu w 2019 roku trzech lat od zaprezentowania planów jej rozwoju. Do czasu zakończenia kontroli w styczniu 2020 roku wizja elektromobilności zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ujęta następnie w rządowych dokumentach operacyjnych, nie została zrealizowana w przewidywanym kształcie. Winne były opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań oraz brak konsekwencji we wdrażaniu zaplanowanych instrumentów” – czytamy w raporcie.

Europejski Zielony Ład coraz bliżej

Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania. Działania te mają obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r.

Komisja Europejska zaproponowała:

  • 55% redukcję emisji CO2 z samochodów do 2030 r. w porównaniu do poziomów z 2021 r.,
  • redukcję emisji CO2 o 100% do 2035 roku.

Uniemożliwiłoby to sprzedaż nowych pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi w 27 krajach.

„Gospodarka oparta na paliwach kopalnych osiągnęła swoje granice. Następnym pokoleniom chcemy zostawić zdrową planetę, a także zapewnić dobre miejsca pracy i wzrost gospodarczy, który nie szkodzi przyrodzie. Europejski Zielony Ład to nasza strategia wzrostu, która zmierza ku gospodarce bezemisyjnej. Europa była pierwszym kontynentem, który ogłosił, że będzie neutralny dla klimatu w 2050 r., a teraz jesteśmy pierwszymi, którzy przedstawiają konkretny plan działania. Europa realizuje politykę przeciwdziałania zmianie klimatu poprzez innowacje, inwestycje i rekompensatę społeczną”

— Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej

źródło fot. unsplash.com

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy