Dewastacja zabytków trwa w najlepsze

Graficzny symbol błyskawicy znają już chyba wszyscy w Polsce. To znak przeciwników wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Coraz częściej dochodzi do aktów wandalizmu. Poparcie części społeczeństwa pozwala wandalom czuć się bezkarnie, którzy wyrażając swoje zdanie de facto niszcząc zabytki. Policja zaczyna jednak podejmować kroki prawne.

Minął miesiąc od wyroku TK

Podstawowym prawem człowieka zapewnianym przez szereg aktów prawnych jest prawo do wolności słowa. Nie powinno ono jednak ograniczać wolności innych jednostek i godzić w podstawowe zasady funkcjonowania państwa. Z takim zjawiskiem przekroczenia granicy wolności mamy do czynienia właśnie w czasie trwania protestów Strajku Kobiet od ponad miesiąca. Prosta symbolika oraz powszechne łamanie litery prawa przez protestujących zdaje się być idealnym połączeniem generującym zachowania chuligańskie.

Symbole Strajku Kobiet na gmachach ważnych budynków

Głównym symbolem strajku stała się czerwona błyskawica oraz hasło „Piekło Kobiet”. Autorką symbolu jest Ola Jasionowska. Na jej profilu w portalu społecznościowym dla grafików Behance możemy przeczytać następujący komentarz do symbolu:

“In 2020 red lightning bolt became a symbol of women’s protests in Poland. Originally it was just a part of first Polish Women on Strike logotype for October events in 2016. But in 2020 red lightning bolt became the individual symbol and I guess it’s because of simplicity of shape and easy copying by protesters.”

ENG

“In 2020 red lightning bolt became a symbol of women’s protests in Poland. Originally it was just a part of first Polish Women on Strike logotype for October events in 2016. But in 2020 red lightning bolt became the individual symbol and I guess it’s because of simplicity of shape and easy copying by protesters.”

POL

W 2020 czerwony świecący piorun stał się symbolem kobiecych protestów w Polsce. Oryginalnie był on tylko częścią logotypu pierwszego Polish Women on Strike (Polskiego Strajku Kobiet) na październikowe wydarzenia w 2016. W 2020 czerwony świecący piorun stał się indywidualnym symbolem i zgaduję, że powodem jest prostota kształtu i łatwość kopiowania przez protestujących.” (Tłum. Własne)

Źródło: https://www.behance.net/olajasionowska

Ten wpis zwraca uwagę na klucz do sukcesu popularności symbolu, ale również potencjału do powielania go w sposób niezgodny z literą prawa. Bardzo łatwo go powielić gdziekolwiek przy użyciu sprayu- jednak o wiele trudniej go usunąć. Więcej o aspektach prawnych można przeczytać w innym artykule na naszym portalu.

„Szlakiem błyskawicy”

Idąc na spacer po Krakowie lub Warszawie można zauważyć zamalowane budynki.  Dewastacja dotknęła ważne zabytki, kościoły jak i zwykłe budynki mieszkalne.

Nie trzeba być patriotą ani katolikiem, aby wiedzieć, że wiele budowli sakralnych w Polsce jest też bezcennymi zabytkami w rozumieniu bogactwa kulturowego oraz turystycznego.

Przykładem z ostatnich dni jest krakowski klasztor na Skałce. 

Klasztor, jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej zakonników, istnieje od czasów średniowiecznych. Zabytek tej rangi nie powinien stanowić przedmiotu sporu i być stosowany jako tablica do wyrażania swoich myśli. Klementyna Suchanow, działaczka Polskiego Strajku Kobiet w rozmowie w TVN 24 stwierdziła, że budynki można odmalować, zaś takie akty to wyraz potrzeby ludzi do wyrażenia poglądów. Niezależnie od aprobaty czy niezadowolenia z określonych decyzji politycznych w Polsce obowiązuje prawo, które ma za zadanie chronić zabytkowe budynki. Często „odmalowanie” zabytku wiąże się z ogromnymi kosztami, jeśli chcemy, aby zabytek zachował swój autentyzm, wartość historyczną i kulturową. 

Niszczenie obiektów sakralnych jest niewyobrażalne bez względu na to której religii dotyczą, podkreśla dr. Franciszek Mróz, z Katedry Turystyki i Badań Regionalnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Nie wyobrażam sobie śledząc różne sanktuaria w tym poza chrześcijańskie, żeby w przestrzeni świętej dochodziło do tego typu aktów. Nie tylko mówimy w aspekcie religii chrześcijańskiej, katolickiej. Dla niektórych akty tego typu mogą być bazgrołami, natomiast niewątpliwie taki akt, jeśli jest przepełniony nienawiścią do danej grupy społecznej, religijnej nie powinien absolutnie mieć miejsca nie tylko w aspekcie naszych tradycji, mocno związanych z religią chrześcijańską, ale także w przestrzeni innych sanktuariów.

DR Franciszek Mróz

Ekspert zwraca uwagę na potrzebę zgody i wzajemnego szacunku. Tego typu wandalizmów nie da się usprawiedliwić. 

Na dziś bardzo nam potrzeba w Polsce zgody i szacunku do drugiego człowieka. Jeżeli dana grupa strajkująca wymaga tego szacunku od drugich osób to także wymagalibyśmy wobec grupy protestującej, aby szanowała te tradycje, te święte miejsca. Ta agresja nie powinna być wyrażana w taki właśnie sposób.

DR Franciszek Mróz

Policja zaczyna reagować

Jak możemy przeczytać na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich obecnie prowadzonych jest 14 postępowań wobec przestępstw zakłócania aktów religijnych związanych z protestami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 12 dotyczy przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych. Oprócz takich spraw wszczęto aż 74 postępowania w sprawie „niszczenia i znieważania budynków sakralnych i przedmiotów czci religijnej. Nadinsp. Tomasz Szymański zaznacza również, że 10 spraw już trafiło do prokuratury.

Działania Konserwatorów Zabytków

O działania wobec obecnych wydarzeń zapytaliśmy Mazowieckiego Konserwatora Zabytków (MKZ) oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) w Krakowie. MKZ relacjonuje, że podjęte są działania kontrolne w związku z aktami wandalizmu wobec zabytków, natomiast odpowiedź WUOZU zamieszczam poniżej.

źródło fot. unsplash.com

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy