Czechy nie zgadzają się na homoadopcje

Czeski Sąd Konstytucyjny odrzucił propozycję Sądu Okręgowego dla Pragi 5,który chciał traktować zarejestrowane związki partnerskie na równi z małżeństwami. W myśl tego postanowienia nie jest możliwa także adopcja przez pary jednopłciowe.

Jak informowała już miesiąc temu Czeska Agencja Prasowa (CTK) sąd rejonowy zaproponował uchylenie przepisu kodeksu cywilnego. Określa on zasady, jakie obszary praw i obowiązków związanych z małżeństwem dotyczą także rejestrowanych związków partnerskich. Adopcja dziecka zarejestrowanego partnera, która była przede wszystkim przedmiotem wniosku, nie należy do tych praw.

Trybunał sceptyczny

Odpowiednik polskiego Trybunału Konstytucyjnego otrzymał kilka podobnych wniosków z różnych czeskich sądów. Wszystkie one rozpatrywały wnioski o adopcję dziecka przez jednego z partnerów wchodzących w skład związku partnerskiego. Wśród nich były również związki jednopłciowe.

Sędziowie konstytucyjni nie byli jednomyślni w sprawie. Większość z nich zgodziła się, że propozycja powinna dotyczyć bardziej konkretnych części kodeksu cywilnego, które mówią o adopcji i nie wymieniają zarejestrowanych partnerów.

„Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej, likwidując wątpliwości podnoszone przez sądy powszechne, orzekł, że, na gruncie czeskiej konstytucji, nie ma prawnej możliwości umożliwienia adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Czeskie prawo umożliwia adopcję jedynie parom pozostającym w związku małżeńskim, a taki, w myśl ustawy zasadniczej, mogą zawrzeć jedynie kobieta i mężczyzna” – czytamy w komunikacie CTK.

W 2006 roku zalegalizowano rejestrowane związki partnerskie osób tej samej płci.

Ckliwa kampania adopcyjna

Kilka dni temu temat ożył za sprawą historii kolportowanej przez szereg portali o globalnym zasięgu. Wśród nich znalazła się m.in. agencja Reuters’a. Przedstawia ona parę jednopłciową Ivo i Jakuba Slavka. Uwielbiają oni, gdy dwoje ich wychowanków mówi do nich „tatusiu”. Nie są jednak w świetle prawa czeskiego uznani za ojców.

Obaj panowie stali się w 2012 roku rodzicami zastępczymi. Nie mogą jednak adoptować swoich dzieci ani wziąć ślubu, ponieważ czeskie prawo tego nie dopuszcza.

„Chcielibyśmy adoptować nasze dzieci… Wiedzą o swoich biologicznych rodzinach, ale to nas nazywają ojcami” – powiedział Reuters’owi Ivo.

Para, wykorzystała lukę prawną polegającą na uznaniu drugiego rodzica za dodatkowego rodzica zastępczego w sądzie w późniejszym terminie. Mieli nadzieję, że osobna ustawa zezwalająca na opiekę zastępczą dwóm dorosłym stanie się prawem w tym roku.

Czesi za homomałżeństwami

Badanie przeprowadzone przez Marriage For All z 2019 r. wykazało, że 67% Czechów popiera małżeństwa osób tej samej płci, 62% popiera wspólną adopcję, a 77% popiera możliwość adopcji dziecka jednego partnera przez innego partnera.

„Republika Czeska jest jednym z najbardziej świeckich społeczeństw w Europie, a grupy religijne mają stosunkowo słaby głos, w przeciwieństwie do sąsiedniej Polski i Słowacji” – czytamy dalej w komunikacie.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy