Collegium Intermarium – nowa jakość w szkolnictwie wyższym?

28 maja podczas konferencji pt. „Intermarium – przestrzeń wolności i ładu” oficjalnie zainaugurowana została działalność nowej uczelni – Collegium Intermarium. To pierwsza szkoła wyższa utworzona w Polsce od czasów reformy Jarosława Gowina. Założycielem placówki jest Fundacja Edukacja do Wartości, a w jej prowadzenie zaangażowanych jest wielu przedstawicieli Instytutu Ordo Iuris. 

Konferencja odbyła się z wielką pompą, a jej gośćmi byli m. in. były prezydent i premier Czech Václav Klaus, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński oraz doradca Prezydenta RP Andrzej Zybertowicz.

Collegium Intermarium już w swojej nazwie zawiera doniosły klucz interpretacyjny. Projekt w zamyśle jest bardzo ambitny, gdyż ma stanowić kuźnię dla kadr rządzących na terenie państw pomostu bałtycko-czarnomorskiego.

W powstanie uczelni zaangażowały się autorytety naukowe z całego świata. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się nazwiska prof. Chantal Delsol i ks. prof. Ingrid Detter de Frankopan. Polskę reprezentują tak znamienici przedstawiciele środowisk akademickich jak prof. Marek Jan Chodakiewicz, prof. Jacek Bartyzel i prof. Grzegorz Kucharczyk.

Sztandarowym kierunkiem na uczelni jest prawo, ale już od najbliższego roku akademickiego zapowiadane są studia podyplomowe na kierunkach:

  • polityka rodzinna w samorządzie,
  • zarządzanie organizacjami pozarządowymi,
  • nowoczesne metody dowodowe,
  • Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty.

Zupełnym novum jest też program LLM z międzynarodowego systemu praw człowieka (International Human Rights Law).

Studia są odpłatne, ale organizatorzy już teraz zachęcają do uczestnictwa w programach stypendialnych i wspierania zdolnej młodzieży. Wyrażają nadzieję, że nawet 10% studentów będzie mogło korzystać z hojności darczyńców, którzy w zamian będą mogli wskazać imię patrona danego programu stypendialnego.

Zgodnie z zapowiedziami założycieli, uczelnia nawiązuje do wzorców klasycznych i ma być przestrzenią wolnej wymiany myśli i rzetelnej debaty publicznej. Gdyby to się udało byłby to ogromny sukces w polskiej przestrzeni akademickiej, która coraz bardziej staje się domeną skrajnych lewicowych środowisk, które odnoszą wiele sukcesów na drodze do likwidacji idei uniwersytetu i piętnowaniu nieulegających nowym modom ideologicznym naukowców.

Ważną zapowiedzią, oprócz silnego zakorzenienia w tradycji, jest skupienie się na praktycznej stronie zawodów prawniczych. Sytuacja na wielu uczelniach doszła dziś bowiem do takich wymiarów absurdu, że można ukończyć 5-letnie prawnicze studia magisterskie i nie zobaczyć w tym czasie ani jednego pisma procesowego, nie mówiąc nawet o jego napisaniu…

Relatywnie niewielka liczba studentów, pozwalająca na osobisty kontakt mistrz-uczeń, według zapowiedzi włodarzy uczelni jest kryterium umożliwiającym na zupełnie odmienne podejście do kształcenia akademickiego nowych elit prawniczych.

Największym wyzwaniem stojącym przed Collegium Intermarium będzie pozyskanie środków. Według zapowiedzi projekt ma finansować się sam w perspektywie kilku lat, ale do tego czasu potrzebne będzie nawet kilka milionów złotych.


Źródło zdjęcia tytułowego: twitter.com/PawelLPawlowski

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy