Białoruski fake wobec Polski!


Propaganda białoruska i rosyjska nieustannie atakuje Polskę. Wojna informacyjna dzieje się na naszych oczach. Co zrobić aby wygrać tą nierówną walkę? Falę niebezpiecznych fake newsów przeciwko Polsce trzeba powstrzymać.Premier Mateusz Morawiecki w połowie sierpnia zapowiedział wprowadzenie w życie planu “Solidarni z Białorusią”. Zakłada on szerokie spektrum pomocy wobec represjonowanych. Będą to stypendia dla studentów relegowanych z uczelni z możliwością studiów i pracy w Polsce, szereg ułatwień związanych z przyjazdem i pracą, a także pomoc mediom i wydawcom, wspierającym działania społeczeństwa. Koszt tych działań to 50 mln złotych. Premier podkreślił, że „im bardziej Białoruś będzie silniejsza, tym bardziej Polska będzie bezpieczniejsza”.Propaganda wymierzona w Polskę ma się bardzo dobrze!

Jawna pomoc ze strony rządu, angażowanie się społeczeństwa w sprawy naszych sąsiadów wywołała jeszcze większą niż dotychczas aktywność Białorusi i Rosji wymierzoną w nasz kraj.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych przygotował szeroki raport na temat medialnej propagandy, która ma cały czas miejsce. Skala zjawiska jest ogromna. Stanisław Żaryn przeanalizował szereg wypowiedzi polityków i dziennikarzy sprzyjających Łukaszence. Wynika z nich, że jesteśmy krajem, który destabilizuje działania białoruskiego rządu oraz stanowi zagrożenie na arenie międzynarodowej.
Aktywność w szerzeniu dezinformacji wypływa na trzech płaszczyznach:


  1. Zbrojna interwencja Polski i NATO. Viktor Baranets, komentator Komsomolskiej Prawdy sugeruje, że trwające manewry NATO są przygotowaniem do walk na Białorusi.  Rosyjskojęzyczny portal Tsargrad informuje, że Mińsk powinien być gotowy „na możliwe wtargnięcie na swoje terytorium od strony Polski i państw bałtyckich”.  2. Polska jako organizator antyrządowych protestów na Białorusi. Przekaz jest jeden. Polacy są inicjatorem antyrządowych zamieszek.  3. Osłabienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Jesteśmy ukazywani jako kraj niewiarygodny i zagrażający Europie.Jak walczyć z manipulacją?


Kreml i Mińsk od dawna uprawiają wobec Polski wojnę propagandową. Przekaz kierują do polskojęzycznego, rosyjskojęzycznego i oczywiście anglojęzycznego odbiorcy. Działania te powodują napięcia społeczne, zagrożenie dla porządku publicznego oraz interesów narodowych. Pytanie, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób przeciwdziałać tak szeroko zakrojonej polityce dezinformacji? 

O podejmowane kroki w kwestii przeciwdziałania fali fake newsów, które płyną ze strony naszych wschodnich sąsiadów zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ich odpowiedź opublikujemy wkrótce.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy