MY CZYLI KTO?

Piotr Majewski

Piotr Majewski

Student Uniwersytetu Jagiellońskiego na dwóch kierunkach: prawo oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów.
Doświadczenie: Wolontariat w Fundacji Court Watch Polska.
Członek mandatowy Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania: rozwój prawa w aspekcie nowych technologii oraz prawo autorskie.