MY CZYLI KTO?

Monika Demendecka

Monika Demendecka

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunku zarządzanie i marketing. Uczestniczka i absolwentka różnych form studiów podyplomowych – UMCS w Lublinie, Politechnika Lubelska – z zakresu zarządzania, marketingu i rachunkowości. Specjalistka z bogatym doświadczeniem z zakresu marketingu i reklamy, logistyki, zarządzania zespołami ludzkimi, relacji z klientami. Kreatywna i żywiołowa, indywidualistka, wciąż otwarta na nowe wyzwania, dążąca zawsze do perfekcjonizmu. Miłośniczka regionu lubelskiego i jego ambasadorka. Aktywna obserwatorka przyrody. Tropicielka ciekawostek i absurdów w obszarach prawa i ekonomii.