MY CZYLI KTO?

Łukasz Łaguna

Łukasz Łaguna

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie nauk prawnych.
Wykonuje zawód w jednej z wiodących kancelarii prawnych na polskim rynku doradztwa prawnego.
Łukasz Łaguna jest laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia oraz wielokrotnym stypendystą stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W swoim dorobku naukowym posiada liczne publikacje z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa zatrudnienia oraz prawa cywilnego.
Jest także ekspertem do spraw prawa zatrudnienia oraz rynku pracy wielu organizacji pozarządowych.
Prywatnie zapalony kibic piłki nożnej oraz filozofii stoickiej, która pozwala na bieżące śledzenie wyników polskich klubów w rozgrywkach europejskich.

[email protected]