MY CZYLI KTO?

Lucyna Kulińska

Lucyna Kulińska

Doktor nauk humanistycznych. Historyk, politolog, pracownik naukowy, działacz społeczny, dziennikarz i komentator mediów. Przez wiele lat wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Zajmuje się zagadnieniami nacjonalizmu, terroryzmu i globalizmu.
Od wielu lat bada też stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku.
Tematem przewodnim jej poszukiwań jest zagadnienie przemocy i agresji w polityce międzynarodowej i patologii w życiu społecznym, a także wszelkich prób fałszowania polskiej historii.
Czynnie popularyzuje wśród młodego pokolenia postawy patriotyczne i kwestie polskiego interesu narodowego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu książek i artykułów.