MY CZYLI KTO?

Gabriela Kubala

Gabriela Kubala

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie studentka
administracji II stopnia. Uczestniczka licznych konferencji naukowych,
kilkukrotnie stypendystka rektora dla najlepszych studentów. W ramach
swoich zainteresowań naukowych zajmuje się przede wszystkim
postępowaniem karnym oraz postępowaniem karnym skarbowym.