MY CZYLI KTO?

Andrzej Zapałowski

Andrzej Zapałowski

Andrzej Zapałowski ur. 1966 r., dr hab. nauk o bezpieczeństwie. Absolwent historii i prawa. W swojej karierze zawodowej był min. dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu oraz dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. Od 1997 do 2001 roku Poseł na Sejm RP, a w latach 2005-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego. Obecnie pracuje jako profesor na Uniwersytecie Rzeszowskim. Członek redakcji czasopism naukowych i popularno-naukowych. Działacz wielu towarzystw społecznych i naukowych m.in. przewodniczący komisji rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i członek zarządu Oddziału Przemyskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Za działalność opozycyjną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi.