My czyli kto?

Jesteśmy niezależnymi dziennikarami, działającymi na wzór organizacji typu „watchdog”. Jesteśmy portalem analitycznym. Nie ulegamy nagonce medialnej. Do tematu wolimy podejść z dystansem i bez emocji. Uważamy, że rzetelna analiza wniesie więcej niż clickbait-owy tytuł. Monitorujemy media i wydarzenia. Publikujemy analizy, prowadzimy badania i przyglądamy się wszelkim nieprawidłowościom w Polsce i na świecie. Poszukujemy prawdy, ujawniamy i obalamy fake news.

Piszemy o zjawiskach związanych z dezinformacją, manipulacją, nadużyciami i brakiem przejrzystości w życiu społeczno-politycznym. Poruszamy tematy społecznie ważne. Chcemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie i pogłębiać świadomość użytkowników na tematy związane z państwem prawa. W każdym tekście staramy się patrzeć na obie ręce i to ze wszystkich stron.

Autorzy

Pisali dla nas