Rządowy przepis na pijanych kierowców

Po tragicznym wypadku samochodowym w Stalowej Woli, w którym zginęło młode małżeństwo, rząd zapowiada zmianę w prawie karnym. Powróciła gorąca dyskusja na temat zaostrzenia kar dla pijanych kierowców. Wyższe stawki mandatu, więcej punktów karnych i utrata pojazdu. Zdaniem naszego eksperta, kluczowa jest tu właściwa reakcja społeczeństwa.

Obowiązek alimentacyjny

Trójka dzieci w wieku 2,5 do 10 lat przez głupotę jednej osoby straciła rodziców. Sprawca tragedii był już wielokrotnie karany za przekraczanie dozwolonej prędkości, przez co stracił prawo jazdy. Nałożona sankcja okazała się jednak bezskuteczna. Kierując pojazdem bez uprawnień i pod wpływem alkoholu został podwójnym mordercą. Na kanwie tych wydarzeń premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zapowiedział zmiany w prawie.

Chcę z całą mocą powiedzieć, że przystąpimy bardzo szybko także do prac legislacyjnych, które będą bardzo jasno określały odpowiedzialność osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. Będzie to nie tylko odpowiedzialność karna, ale też polegająca na tym, że takie osoby będą zobowiązane do płacenia alimentów osobom, które pozostały przy życiu, osobom z rodziny czy poszkodowanym.

Mateusz Morawiecki, premier RP.

Pytanie, czy obowiązek alimentacyjny będzie na tyle skuteczny, by odurzeni alkoholem lub innymi używkami nie wsiadali za kierownicę. Proponowane zmiany, które padły z ust szefa rządu nie są niczym nowym, co stwierdził na łamach Rzeczpospolitej dr Witold Zontek z Katedry Prawa Karnego UJ.

„Zapowiedź premiera, że kary zostaną zaostrzone, a sprawca wypadku będzie płacił alimenty np. dzieciom ofiary, wynika z potrzeby politycznej, a nie prawnej. Już dziś oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia można orzec na podstawie art. 446 KC rentę na rzecz osoby, wobec której ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny. Co więcej, kwoty te uiszcza ubezpieczyciel (obowiązkowe OC), który następnie ma pełen regres do pijanego sprawcy wypadku. Oznacza to, że zapowiedziano wprowadzanie czegoś, co już dawno w naszym porządku prawnym funkcjonuje”.

Konfiskata auta

Na temat generalnych zmian w prawie wobec pijanych kierowców wypowiedziało się Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Na kierowców łamiących przepisy najbardziej skutecznie działają sankcje odczuwalne finansowo. Dlatego należy wrócić do idei konfiskaty samochodu, kiedy poziom alkoholu przekracza istotne granice. Do przepadku pojazdu dochodziłoby w przypadkach, gdy kierowca miał ponad jeden promil alkoholu we krwi i doszło do tragicznego zdarzenia – ofiara lub ofiary śmiertelne”.

Ministerstwo Sprawiedliwości

O komentarz w sprawie poprosiliśmy mecenasa Miłosza Rabczyńskiego z Fundacji Pomocy Prawnej „Temida”. Prawnik potwierdził nam, że propozycja Mateusza Morawieckiego jest rzeczywiście jedynie duplikowaniem już istniejącego uprawnienia do domagania się renty. Co innego, jeśli chodzi o przepadek pojazdu na skutek jazdy pod wpływem alkoholu.

„Będzie to zmiana zdecydowanie na plus, przy czym środki pochodzące ze sprzedaży powinny w pierwszej kolejności zostać zabezpieczone na poczet zadośćuczynienia i/lub renty dla bliskich ofiar, przewidzianej w art. 446 § 2 Kodeksu Cywilnego. Jeśli dojdzie do wypadku, środki powinny trafiać przede wszystkim do osób pokrzywdzonych. Przepadek powinien być stosowany wobec wszystkich sprawców, nie tylko wobec tych, których zawartość alkoholu we krwi przekroczyła 1 promil”.

Przywołany przepis prawny mówi:

Artykuł 446 Kodeksu cywilnego [Śmierć poszkodowanego]

§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Współodpowiedzialni

Jeśli rzeczywiście chcemy zatrzymać plagę pijanych kierowców na polskich drogach, musimy potraktować walkę z nimi jako nasz wspólny obywatelski obowiązek – mecenas Rabczyński.

„Obawiam się, że odstraszyć od prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu mogą wyłącznie drakońskie kary pieniężne stosowane wobec osób, które zostały na tym przyłapane. Ważna jest również reakcja społeczeństwa – często osoby, którym odebrano prawo jazdy, prowadzą samochód za cichym przyzwoleniem rodziny, sąsiadów, znajomych i osób z bliższego lub dalszego otoczenia – na tych osobach spoczywa społeczny obowiązek zgłoszenia każdego przypadku niewłaściwego zachowania”.

Pamiętaj o tym obowiązku. Jeśli widzisz nietrzeźwego kierowcę, natychmiast zareaguj!

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy