„Ksiądz Pana wini, pan księdza…a zima znów zaskoczyła drogowców”

Nagły atak zimy spowodował paraliż wielu miast. Jak szybko służby porządkowe powinny usunąć skutki śnieżycy? Gdzie zgłaszać zaniedbania służb utrzymujących porządek na drogach? Sprawdzamy, kto odpowiada za odśnieżanie dróg w Polsce.

Polska tonie w śniegu

Wraz z początkiem tygodnia w wielu miejscach Polski pojawiły się intensywne opady śniegu. Utrudnienia i niedogodności szczególnie odczuli kierowcy. Zalegający śnieg na drodze znacząco wydłuża drogę hamowania pojazdów, co stanowi poważne zagrożenie. W najgorszym przypadku może nawet uniemożliwić funkcjonowanie transportu publicznego, czego przykład mieliśmy w Krakowie.

Kto odpowiada za czystość dróg?

Służby odpowiedzialne za stan dróg nie zawsze docierają wszędzie, gdzie są potrzebne, a kierowcy są narażeni na niebezpieczne sytuacje w ruchu drogowym. Czy w sytuacji wypadku lub stłuczki spowodowanej przez zły stan nawierzchni jaką się poruszamy jesteśmy winni zaistniałej sytuacji?

„Do naprawy szkody powstałej w związku (z) nienależytym utrzymaniem drogi zobowiązany jest jej zarządca. Odpowiedzialność za odśnieżanie, generalne utrzymanie porządku na drogach ma ich zarządca. Ponieważ są różne rodzaje dróg, są i różni zarządcy.” –wyjaśnia mecenas Andrzej Bałaga. cytat z autorem

Kto jest zarządca drogi publicznej? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w:

Ustawa o drogach publicznych (z dnia 21.03.1985).

Art. 19 1. „Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg:
1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) wojewódzkich – zarząd województwa;
3) powiatowych – zarząd powiatu;
4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).”

Standardy utrzymywania dróg – zasady

Obowiązkiem zarządcy jest odśnieżanie drogi. A w jakim czasie ma to wykonać? Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która w listopadzie przygotowała instrukcję dla zarządców dotyczącą Standardów Utrzymania Dróg. Jest to zbiór ogólnych informacji dotyczący czasu usuwania skutków śnieżyc na drogach wraz z klasyfikacją dróg pod kątem ich istotności komunikacyjnej.

Pozostając przy przykładzie krakowskim, zarządca dróg publicznych na terenie Krakowa, czyli prezydent za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przedstawia, jakie tereny są odśnieżane priorytetowo, a jakie na swoją kolej muszą poczekać. Drogi o najwyższym priorytecie z uwagi na rolę komunikacyjną odśnieżane są do dwóch godzin od ustania opadów. Najdłużej na odśnieżenie muszą czekać użytkownicy dróg wewnętrznych, bo nawet do 12 godzin.

Co zrobić, jeśli droga od dłuższego czasu jest NIE odśnieżana?

Jeżeli zarządca nie oczyszcza drogi ze śniegu w wyznaczonym czasie, możemy to zgłosić na straż miejską.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy