Cenzura na polskich uczelniach znowu straszy

Na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie doszło do próby cenzury. Na szczęście nieudanej. Dr Justyna Melonowska padła ofiarą donosu, który złożył na nią dr hab. Wojciech Dragan. Zarzucono jej homofobię. Finalnie Rzecznik Dyscyplinarny Akademii Pedagogiki Specjalnej umorzył postępowanie przeciw pani doktor.

Wolność słowa?

Choć Konstytucja gwarantuje wolność słowa, to co jakiś czas głowę podnosi poprawność polityczna. We wrześniu ubiegłego roku pracownik Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Wojciech Dragan wystosował wniosek do rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postulował w nim, żeby wypowiedzią dr Justyny Melonowskiej z APS zajął się Rzecznik Dyscyplinarny Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Jak wskazuje adw. Jerzy Kwaśniewski – Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. ,,do donosu załączył przeredagowaną wersję oryginalnego komentarza Pani Doktor. Zarzucił jej, że zamieściła „homofobiczny” post na Facebooku, chociaż oryginalny tekst w ogóle nie mówił o homoseksualizmie, a jedynie zawierał pytanie, na jakich zasadach mniejszości powinny wpływać na życie publiczne.”

Dr Melonowska umieściła wpis na portalu społecznościowym, który dotyczył m.in. preferencji seksualnych oraz wpływu określonych grup na społeczeństwo.

Umorzenie sprawy

Rzecznik Dyscyplinarny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zajął się sprawą. Przeprowadził postępowanie wyjaśniające. Jego zdaniem dr Justyna Melonowska swoją wypowiedzią nie naruszyła praw i wolności innych osób.

Mecenas Andrzej Bałaga komentując opisaną sytuację dla naszego portalu zwraca uwagę na kolizję dwóch praw:

„Z jednej strony wolności wypowiedzi, wolności słowa, które jest prawem do nieskrępowanego wyrażania poglądów, uzewnętrzniania swoich opinii. Z drugiej strony ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia. Ranga tych dóbr jest jednakowa. Na podstawie przedstawionych informacji można uznać, że w przedmiotowej sprawie doszło do nieuprawnionego ograniczenia wolności słowa kosztem nieuzasadnionej ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego i dobrego imienia.”

Ostatecznie sprawa została umorzona. Jednak zarówno treść jak i charakter skargi mogły naruszać dobre imię dr Justyny Melonowskiej.

„Donosem złożonym do Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej próbowano wpłynąć nie tylko na wolność badań naukowych dr Justyny Melonowskiej, ale wręcz na jej wolność publicznego zadawania pytań i formułowania wątpliwości, czyli wolność myśli i słowa. To niesłychana próba intymidacji. Nasz niepokój i czujność powinno budzić zjawisko coraz częstszego pojawiania się nękania ideologicznego na polskich uczelniach.

Wobec tego dr Melonowska, której dobre imię zostało w tak rażący sposób narażone na utratę zaufania, zażądała przeprosin od autora donosu oraz zadośćuczynienia w formie pieniężnej mającego pokryć koszty wydania jej monografii poświęconej idei uniwersytetu i wolności akademickiej” – mówi Grzegorz Górka z Instytutu Ordo Iuris.

Na koniec przypominamy jakie przepisy prawne gwarantują naszą wolność słowa.

Artykuł 15 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

Artykuł 14 Konstytucji RP

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.


Zagwarantowana w art. 14 Konstytucji wolność prasy i innych środków społecznego przekazu stanowi podkreślenie znaczenia szczególnego przejawu wolności, której dotyczy art. 54 ust. 1 Konstytucji. 


Artykuł 54 ust. 1 Konstytucji RP

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy