Będzie reforma przepisów o nieletnich

Aktualnie obowiązujące przepisy ustaw o postępowaniu w sprawach nieletnich pochodzą z 1982 roku. Są niedoskonałe, przestarzałe i wymagają zmiany. W ministerstwie sprawiedliwości trwają prace nad zmianami, jakich nie było przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Trwają konsultacje ze środowiskami sędziów rodzinnych, ekspertów, kuratorów, naukowców oraz osób zajmujących się resocjalizacją.

Idą zmiany

Obowiązująca ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969) wreszcie odejdzie do lamusa. Zastąpi ją zupełnie nowy akt prawny – ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Prace nad nowymi przepisami możemy śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Po pierwsze resocjalizacja

Nowe przepisy mają uporządkować i objąć całą politykę państwa wobec nieletnich. Szczególnie ważna jest w tej materii resocjalizacja, by dać szanse tym młodym, którzy naprawdę chcą się zmienić na lepsze. Nie sprawdza się, bowiem jednakowe traktowanie wszystkich sprawców czynów karalnych.

Aby jak najlepiej pomagać młodzieży nowe prawo ma zapewnić większą swobodę działania dla osób, które są blisko nieletnich jak np. kuratorzy, dyrektorzy szkół czy asystenci rodziny. Nie wszystkie naganne zachowania uczniów będą od razu zgłaszane do sądu. Jeśli dyrektor szkoły uzna, że najpierw dajemy szansę i próbujemy porozmawiać z młodym człowiekiem, to będzie miał możliwość podjąć taką decyzję.

Nowe progi wiekowe

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, przesunie się granica wiekowa przebywania w zakładzie poprawczym. Obecnie pozostają w nim osoby maksymalnie do 21. roku życia. Nowe przepisy spowodują, że sąd rodzinny będzie mógł wskazać, że nieletni powinien przebywać w zakładzie poprawczym do 24. roku życia. Chodzi o przypadki najcięższych przestępstw.

Kolejne zmiany to wprowadzenie progu wiekowego odpowiedzialności za demoralizację. Ma być to 10 lat. Obecnie przed sądem mogą stanąć nawet dzieci sześcioletnie, które np. dokonały drobnej kradzieży.

Resort chce też bardziej docenić macierzyństwo, dlatego proponuje wydzielenie zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i schronisk dla nieletnich, gdzie młode matki będą mogły opiekować się swoimi dziećmi. Z pozostałymi propozycjami zmian można zapoznać się na stronie resortu.

Projekt ustawy jak zapowiada ministerstwo sprawiedliwości ma być gotowy jesienią.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy