Automatyczna kwarantanna i tajemniczy numer

Od początku listopada weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące kwarantanny. Osoby, które mieszkają z pozytywnie zweryfikowanym nosicielem koronawirusa – muszą zostać w domu. 

Wedle rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 3 listopada współmieszkańcy osoby, u której potwierdzono koronawirusa, mają obowiązek przejścia na kwarantannę automatycznie. Nie będzie już potrzebna osobna decyzja wydana przez sanepid. Sama izolacja ma trwać nie dłużej niż 10 dni.

Ust. 4a rozporządzenia

„Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.”

Automatyczna kwarantanna

Do tej pory osoby będące w jednym gospodarstwie domowym z osobą zakażoną, były informowane telefonicznie przez pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej. Niewydolność systemu sprawiała, że w praktyce osoby otrzymywały wiadomość o nałożonej na nie kwarantannie pod koniec jej trwania lub nawet po jej zakończeniu. 

Nowe rozwiązanie ma ukrócić przypadki, w których jeden z domowników był na kwarantannie, kiedy inni mogli wieść normalne życie. 

Dodatkowo na nasz numer telefonu może zadzwonić tajemniczy numer, który warto odebrać. Gdy odbierzemy połączenie z numeru +48 22 10 43 705 (od Głównego Inspektoratu Sanitarnego) usłyszymy informację o nałożeniu na nas kwarantanny. Jeśli z jakiegoś powodu nie podnieśliśmy słuchawki, nie zmienia to faktu, że jesteśmy w bazie EWP, czyli systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia. A to sprawia, iż od momentu znalezienia się w nim, podlegamy kwarantannie. Jest ona automatycznie nakładana na osoby, które zgłosiły się do lekarza i ten skierował je na badanie w kierunku COVID. Trwa ona do uzyskania w tym badaniu ujemnego wyniku. Wtedy zdejmowana jest o północy dnia, w którym pojawił się wynik. W przypadku pozytywnego o dalszej (długości kwarantanny) decyduje lekarz, do którego wracamy z wynikami badań.

Jeśli nie zostaniemy poinformowani, możemy znaleźć się w gronie osób, których treść tego rozporządzenia nie obejmuje.


Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają:


x

osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie,

x

osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test zarówno bezobjawową, jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę; dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w izolację,

x

osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem,

x

osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego, przed rozpoczęciem udziału w udzielaniu tych świadczeń, przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.

Warto zapamiętać! Osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie. Będzie tak w przypadku, kiedy np. dziecko idzie na kwarantannę, bo okazało się, że jego nauczycielka jest chora. Jego rodzice nie podlegają wtedy automatycznej kwarantannie. Ale za to osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, ma obowiązek poddania się kwarantannie.

Jest to sytuacja, w której np. mąż ma dodatni wynik testu na COVID-19 i jest w izolacji, wtedy wszyscy razem mieszkający członkowie rodziny zobowiązani są poddać się kwarantannie.

Co z wynagrodzeniem za ten okres?

Jak czytamy na stronie gov.pl, przedstawione rozporządzenie wprowadziło również podstawę do uzyskiwania wynagrodzenia albo zasiłku za okres kwarantanny.

„W sytuacji braku kontaktu ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz braku informacji o kwarantannie w systemie, podstawą do wypłaty takiej osobie świadczeń za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny (wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego), będzie złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia ww. kwarantanny” – czytamy na stronie rządowej.

Konsekwencje złamania kwarantanny

Kontrolę nad właściwym przestrzeganiem kwarantanny sprawuje sanepid przy wsparciu służb mundurowych (policji, straży miejskiej, żandarmerii wojskowej czy wojsk obrony terytorialnej).

Przepisy prawa przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna. Za jej brak grozi kara grzywny do 5000 zł lub kara nagany.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy