,,Pragniemy, aby Prezydent naprawił swój błąd”

Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka wzywa do ochrony chorych dzieci nienarodzonych. Wystosowało w tej sprawie apel do Andrzeja Dudy, aby wycofał z parlamentu projekt ustawy zezwalającej na zabijanie dzieci poczętych z podejrzeniem wad letalnych.

W obronie najsłabszych i niewinnych

Dziecko w łonie matki nie może się bronić. Dlatego obowiązkiem ludzi dobrej woli i prawego sumienia jest stanąć w obronie najsłabszych, którym grozi krzywda. W tym wypadku grozi im okrutna śmierć. Dobrze, że wciąż nie brakuje ludzi, którzy chcą być głosem tych, którzy nie potrafią jeszcze mówić – dzieci pod sercami matek. 

Obrońcy życia apelują do prezydenta RP Andrzeja Dudy, by obronił dzieci poczęte z podejrzeniem wady letalnej i wycofał projekt wprowadzającego taką możliwość. 

Przypomnijmy definicję wady letalnej, której autorem jest dr hab. n. med. Tomasz Dangel z Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Za tzw. wadę letalną (łac. letalis) u płodu lub noworodka proponuję uznać:
1. zaburzenie rozwojowe prowadzące do poronienia samoistnego, porodu niewczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego;
2. zaburzenie rozwojowe prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, bez względu na zastosowane leczenie;
3. zaburzenie rozwojowe zakwalifikowane do przerwania ciąży zgodnie z obowiązującą ustawą. 

Zaburzenia rozwojowe należące do trzeciej kategorii mogą, ale nie muszą, być letalne  per se; jednak we wszystkich trzech sytuacjach wada bezpośrednio lub pośrednio prowadzi do śmierci płodu, tzn. okazuje się letalną.”

Do wad letalnych zaliczany jest również np. zespół Downa, a w obronie tych dzieci przed aborcją, Prezydent Andrzej Duda wypowiadał się wielokrotnie.

Jak wyjaśnia w rozmowie z naszym portalem Wojciech Zięba, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka:

,,30 października 2020 r., zaledwie kilka dni po historycznym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającym niezgodność prawa do aborcji eugenicznej z ustawą zasadniczą, Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Prezydencki projekt zakłada możliwość uśmiercenia nienarodzonego dziecka, jeżeli „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne”. Taki zapis ustawowy przywracałby w znacznym zakresie prawo zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny 22 października 2020 r.” 

Zdaniem obrońców życia realizacja postulatów eugenicznych w jakiejkolwiek postaci, prowadzi do upadku moralnego społeczeństwa i stworzenia prawnych mechanizmów, które zezwolą na kolejne formy przemocy społecznej i prawnej. 

Stowarzyszenie skierowało list do prezydenta Andrzeja Dudy, który można przeczytać tutaj. 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka nawołuje nie tylko o wycofanie projektu ustawy, ale także wprowadzenie realnej pomocy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.

,,Pragniemy, aby Prezydent naprawił swój błąd, popełniony w trakcie intensywnych protestów skompromitowanych, wulgarnych środowisk proaborcyjnych. Istotne jest nie tylko wycofanie projektu ustawy przywracającej aborcję eugeniczną, ale zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla rodziców spodziewających się czy wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Po raz kolejny apelujemy o uwolnienie możliwości legalnej pracy dla rodziców pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz o podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 2000 zł miesięcznie. Te dwa ważne instrumenty wraz z dynamicznym rozwojem sieci hospicjów perinatalnych powinny stać się jednymi z kluczowych założeń Polskiego Ładu.”

Wojciech Zięba, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Nawet najbardziej chory człowiek, który według medycyny nie ma szans na wyzdrowienie czy dłuższy okres życia, ma niezbywalne prawo do życia i walki o nie. Panem życia i śmierci jest tylko Bóg.

źródło fot. prezydent.pl

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy