Jak zniechęcić Polaka do picia?

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła interpelacja posłanki Małgorzaty Niemczyk w sprawie sprzedaży alkoholu. Apeluje o wprowadzenie nowych etykiet na butelkach, ponieważ w jej odczuciu nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie przynoszą oczekiwanych efektów. Przywołuje również zalecenia WHO oraz niską świadomość Polaków na temat skutków picia.

Alkohol oznakowany niczym papierosy

Obrazki, a szczególnie podpisy przedstawiające negatywne skutki palenia papierosów są już z nami od 2016 roku. Wtedy Unia Europejska na mocy dyrektywy nakazała umieszczać obok ostrzeżeń tekstowych obrazki przedstawiające zagrożenia płynące z korzystania z używki. Czy statystyki uległy znaczącej zmianie od wejściu w życie nowego prawa? Zgodnie z komunikatem CBOS z 2019 roku zmniejszyła się liczba palaczy w porównaniu do lat ubiegłych.

Warto jednak pamiętać, że na ten wynik badań mogło złożyć się wiele czynników, takich jak podniesienie akcyzy czy wprowadzenie na rynek elektronicznych papierosów.

Kto zmienia etykietowanie alkoholu

Posłanka Niemczyk w interpelacji powołuje się na przykłady innych krajów, które już wprowadzają takowe etykiety. Jak się jednak okazuje, już w lutym br. wydano dokument „Europejski plan walki z rakiem”,  w którym zapowiedziano wprowadzenie oznakowania wyrobów spożywczych zawierających etanol. Jak możemy przeczytać w samym dokumencie:

„…do końca 2022 r. Komisja dokona przeglądu swojej polityki regulującej promowanie napojów alkoholowych, a oprócz tego przedstawi propozycję obowiązkowego podawania wykazu składników i informacji o wartości odżywczej oraz – przed końcem 2023 r. – ostrzeżeń zdrowotnych na etykietach napojów alkoholowych.”

Pojawia się zatem pytanie, czy nie warto poczekać na ustalenia Komisji Europejskiej i nie włączyć się w międzynarodowy projekt walki z rakiem, który zakłada wspieranie członków inicjatywy.

„Państwa członkowskie otrzymają także wsparcie na potrzeby wdrożenia opartych na dowodach krótkich interwencji odnoszących się do alkoholu w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w miejscu pracy i w ramach usług społecznych.”

„Krótkie interwencje” to jedna z metod rekomendowana przez Komisję Europejską, która jej zdaniem jest skuteczna wobec osób uzależnionych i nie podejmujących się leczenia. Polega ona na dyskusjach zwiększających świadomość ich uczestników na temat ryzyka oraz zagrożeń związanych ze spożyciem alkoholu. Ponad to ma na celu motywowanie uczestników do zmian swoich nawyków.

Jak ministerstwo ocenia skuteczność zmiany prawa od 1 stycznia 2021 roku oraz zwiększenia podatku od tak zwanych „małpeczek”, butelek 100 mililitrowych? 

To jedno z kilku zapytań skierowanych do ministra zdrowia. Posłankę w interpelacji interesuje również to, czy prace nad zakazem sprzedaży alkoholu przez Internet rzeczywiście trwają oraz czy rząd pracuje nad wprowadzeniem zakazu reklam alkoholów niskoprocentowych.

Interpelacja została złożona także do ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, ministra Finansów. Posłanka oczekuje informacji między innymi na temat przychodów z akcyzy od roku 2015. Interesują ją również aktualne dane, ile litrów sprzedanego alkoholu wychodzi na jedną osobę od 2015 roku.

Statystyki spożywania alkoholu w Polsce

Jak wygląda obecnie w Polsce spożycie alkoholu? Według dostępnych statystyk PARPA (Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) obliczanych w oparciu o dane GUS’u, w 2019 r. statystycznie jeden Polak wypijał 9,78 litra alkoholu. W zestawieniu z innymi krajami europejskimi ta wartość nie jest niepokojąca.

Trzeba zwrócić uwagę, że w naszym kraju mamy do czynienia z tendencją wzrostową ilości spożywanych napojów procentowych.

Źródło: parpa.pl za GUS

Metodologia powyższych statystyk była następująca:

Źródło: parpa.pl za GUS

Źródło: WHO

Dane WHO z 2016 roku pokazują, że Polska na tle wybranych krajów UE nie jest w fatalnym położeniu. Biorąc jednak pod uwagę narastające problemy Polaków związane między innymi z trwającą pandemią, można przypuszczać, że tendencja wzrostowa może się utrzymać, niezależnie od wprowadzanych środków zapobiegawczych.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy