Ile kosztuje bezmyślny wandalizm?

Prokuratura komentuje atak na kościół św. Augustyna. Skutki ataku są poważniejsze niż się wydawało. Koszty odnowienia elewacji oraz drzwi są ogromne. Natomiast sam akt wandalizmu zdaniem prokuratury naruszył kilka artykułów prawa karnego oraz ochrony zabytków. Podejrzani nie przyznają się do zarzucanych im czynów.

Ciąg dalszy

W minionym tygodniu pisaliśmy o bulwersującym ataku na jeden z warszawskich kościołów. Podejrzanych udało się namierzyć i postawić im zarzuty w toku postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Wola. Oto najnowsze ustalenia w tej sprawie.

Relacja prokuratury

W odpowiedzi na nasze pytanie, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Pani Aleksandra Skrzyniarz przekazała nam szereg informacji. Szacowany koszt naprawy tego występku jest niemały.

„Straty wyceniono na 20 000 złotych (…) Sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu dokonali zniszczenia zabytku, w ten sposób, że oblali farbą koloru czerwonego drzwi, elewację i schody ww. kościoła pod wezwaniem św. Augustyna. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanego im czynu.” –

Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prokuratura zadecydowała wobec podejrzanych wdrożyć środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji.

Kara za występek

„Dwóm mężczyznom przedstawiono zarzuty popełnienia czynu z art. 288 par. 1 k.k. w zw. z art. 294 par. 2 k.k. w zb. z art. 108 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków (zniszczenia zabytku stanowiącego dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury, wpisanego do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).”relacjonuje Aleksandra Skrzyniarz.

Wyjaśniamy o jakich przepisach mówi rzeczniczka prokuratury.

Artykuł 288. Kodeksu Karnego

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W związku z (w zw. z):

Artykuł 294. Kodeksu Karnego

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa (…) w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza się przestępstwa wymienionego w § 1 w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.

W zbiegu z (w zb. z):

Artykuł 108. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

§ 1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Sprawcom za ich bezmyślny akt wandalizmu może grozić kara nawet kilku lat pozbawienia wolności. Wagę popełnionego czynu podnosi fakt, że kościół ten, jak można przeczytać na stronie parafii jest jednym z niewielu obiektów Warszawy, który przetrwał Powstanie Warszawskie.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy