Dziekan AGH zmienił zdanie

Mamy komentarz uczelni w sprawie niedawnego pisma dziekana prof. Jacka Matyszkiewicza. Po kilku dniach budzący kontrowersje w środowisku akademickim komunikat zniknął z aktualności na stronie wydziału. Czy to oznacza rezygnację z pomysłu?

Krótkie przypomnienie

Pod koniec maja Internet oraz media obiegła sprawa Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska na AGH. Dziekan w piśmie zapowiedział nową organizację zajęć w związku z pandemią. Zgodnie z tym zajęcia terenowe oraz praktyki mogliby realizować jedynie zaszczepieni studenci. Ci, którzy z różnych przyczyn zdrowotnych nie mogą przyjąć szczepionki mieliby obowiązek pokazania zaświadczenia lekarskiego. Pozostali niezaszczepieni zajęcia odbywaliby dopiero za rok.  

Pismo profesora dr hab. Inż. Jacka Matyszkiewicza nie zostało przyjęte pozytywnie, a w sieci rozgorzała burza. O groźbach pozwu oraz negatywnych reakcjach mogą Państwo przeczytać w moim artykule „Czy AGH zostanie pozwane za ultimatum szczepionkowe?. Obecnie pismo zostało usunięte ze strony. Jednak jego treść można przeczytać w artykule Agnieszki Opiłowskiej, „Segregacja Sanitarna na AGH”.

Jakie są podstawy prawne dla tego pisma?

„Nie jest możliwe uzależnienie wykonywania pracy, studiowania, kształcenia od zaszczepienia. Zatem pracownik, student, doktorant może i będzie mógł prowadzić działania wynikające z jego statusu – dostęp do miejsca pracy, udział w zajęciach itp. Podlegał będzie natomiast ograniczeniom fizycznym i organizacyjnym, które obecnie występują (m.in. noszenie maseczki, zachowanie dystansu, dezynfekcja), i których stosowanie będzie wymagane prawem, aż do osiągnięcia odporności zbiorowej”

— Anna Żmuda – Muszyńska, rzecznik prasowy AGH

Podkreśla również, że podejmowane działania mają na celu zapewnienie uczelni powrotu do normalnego funkcjonowania. Oprócz tego rzecznik zwraca uwagę na prawny obowiązek uczelni do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

Dlaczego usunięto komunikat?

Decyzja przedstawiała ustalenia wyłącznie związane z Wydziałem Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Samo usunięcie komunikatu rzeczniczka tłumaczy w następujący sposób:

„Przyczyną usunięcia komunikatu ze strony była tendencja do przypisywania zawartym w nim sformułowaniom nieuprawnionych merytorycznie interpretacji, niezgodnych z intencjami Uczelni, których skutkiem było kierowanie pod adresem władz uczelni nieuzasadnionych zarzutów”

— Anna Żmuda – Muszyńska, rzecznik prasowy AGH

W dalszej części wyjaśnienia możemy przeczytać, że obecnie trwają pracę nad doprecyzowaniem niejasności zawartych w piśmie. Poniżej przedstawiamy zmodyfikowane zasady uczestnictwa w zajęciach przygotowane przez dziekana Wydziału GGiOS:

„Zgłoszenie się na zajęcia terenowe wynikające z ustalonego harmonogramu jest jednoznaczne z tym, iż dana osoba nie ma żadnych objawów chorobowych oraz spełnia jedno z kryteriów:

  • jest zaszczepiona co najmniej pierwszą dawką,
  •  istnieją lekarskie przeciwwskazań do szczepienia,
  • przebyła zachorowania na COVID-19,
  • wykonała testu na COVID-19 najwcześniej na 48 godz. przed rozpoczęciem zajęć z wynikiem negatywnym.”

Jak widać, odświeżona wersja pisma zakłada dwa punkty kwalifikujące studenta do możliwości brania udziału w zajęciach terenowych oraz praktyk. Mowa oczywiście o tak zwanych „ozdrowieńcach” oraz osobach „przetestowanych”. Takie rozwiązanie wydaje się o wiele bardziej optymalne i zdecydowanie mniej kontrowersyjne od pierwotnej wersji pisma.

Powyższe założenia zdają się oddalać zarzut przymusu do szczepień. A przykładów takich zachowań pojawia się coraz więcej. Nawet mimo wielokrotnie podkreślanej przez rząd zapewnień o ich dobrowolności. O tego typu przypadkach mogą państwo przeczytać w artykule Witolda Pyzika, „Tylnymi drzwiami”.

Poniżej załączamy pełną treść odpowiedzi rzecznika prasowego Akademii Górniczo-Hutniczej.

Szanowny Panie.

Szczepienia są dobrowolne. W związku z tym studenci mogą z nich skorzystać – i to jest to do czego władze uczelni w pierwszej kolejności serdecznie zachęcają. Mogę nie skorzystać, ze względów zdrowotnych oraz mogą się nie zaszczepić w ogóle. Z myśl o tej ostatniej grupie pojawił się w zeszłym tygodniu komunikat dziekana jednego z wydziałów.

Nie jest możliwe uzależnienie wykonywania pracy, studiowania, kształcenia od zaszczepienia. Zatem pracownik, student, doktorant może i będzie mógł prowadzić działania wynikające z jego statusu – dostęp do miejsca pracy, udział w zajęciach itp. Podlegał będzie natomiast ograniczeniom fizycznym i organizacyjnym, które obecnie występują (m.in. noszenie maseczki, zachowanie dystansu, dezynfekcja), i których stosowanie będzie wymagane prawem, aż do osiągnięcia odporności zbiorowej.

Uczelnia czyni ogromne starania, aby przywrócić funkcjonowanie uczelni z początkiem nowego roku akademickiego, z zachowaniem maksymalnych zasad bezpieczeństwa dla wszystkich członków, pod rygorem przepisów ciążących na władzach uczelni dotyczących m.in. obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

Przyczyną usunięcia komunikatu ze strony była tendencja do przypisywania zawartym w nim sformułowaniom nieuprawnionych merytorycznie interpretacji, niezgodnych z intencjami Uczelni, których skutkiem było kierowanie pod adresem władz uczelni nieuzasadnionych zarzutów.

Aktualnie trwają prace nad doprecyzowaniem informacji zawartych w piśmie, dotyczących w szczególności możliwości wzięcia udziału w praktykach.
Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska doprecyzowuje zapis dot. udziału w zajęciach w sposób następujący:
Zgłoszenie się na zajęcia terenowe wynikające z ustalonego harmonogramu jest jednoznaczne z tym, iż dana osoba nie ma żadnych objawów chorobowych oraz spełnia jedno z kryteriów: (1) jest zaszczepiona co najmniej pierwszą dawką, (2) istnieją lekarskie przeciwwskazań do szczepienia, (3) przebyła zachorowania na COVID-19, (4) wykonała testu na COVID-19 najwcześniej na 48 godz. przed rozpoczęciem zajęć z wynikiem negatywnym

Decyzja na ten moment nie dotyczy innych jednostek AGH.

Z poważaniem,

Anna Żmuda-Muszyńska


Źródło zdjęcia tytułowego: twitter.com/AGH_Krakow

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy