Większe bezpieczeństwo pieszych na drodze

To główna idea planowanych zmian przepisów prawa drogowego. Rządowy projekt zakłada dość rewolucyjne zmiany w zakresie dotychczasowych praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego. Najprawdopodobniej zmiany wejdą w życie w przyszłym roku.

1

Pierwszeństwo pieszego zbliżającego się do przejścia dla pieszych

Obecnie obowiązujące przepisy przyznają pierwszeństwo jedynie osobom, które znajdują się na przejściu dla pieszych. Rządowy projekt zakłada przyznanie takiego prawa osobom, które będą zbliżać się do przejścia. Co ciekawe pieszemu nie będzie przysługiwało pierwszeństwo, jeżeli będzie przechodził przez torowisko. Taka decyzja jest uzasadniana kilkukrotnie dłuższą drogą hamowania tramwaju w stosunku do samochodu.

2

Zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych

 Projekt zakłada zakaz korzystania z telefonów komórkowych w obrębie jezdni, torowisk i przejść dla pieszych przez uczestników ruchu drogowego.  

3

Zrównanie dopuszczalnej prędkości w terenach zabudowanych w godzinach nocnych.

Obecnie obowiązujące przepisy w terenie zabudowanym przewidują dwie różne dopuszczalne prędkości w zależności od pory dnia (50 km/h w godzinach 5:00- 23:00 oraz 60 km/h w godzinach 23:00- 5:00). Rządowy projekt przewiduje ograniczenie 50 km/h przez całą dobę. Powyższe jest uzasadniane znaczącą różnicą długości hamowania przy tych prędkościach. Pozornie mała zmiana ograniczenia będzie miała istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pieszego w nocnych warunkach słabej widoczności.

4

Zakaz “jazdy na zderzaku”

Obostrzenia wprowadzone na autostradach i drogach ekspertowych mają zwalczać tzw. „jazdę na zderzaku”. Ryzykowne zachowanie polega na wymuszaniu zmiany pasa ruchu poprzez zbyt bliskie podjeżdżanie do pojazdu poprzedzającego przy dużych prędkościach.

Zapowiadane zmiany przepisów drogowych wydają się mieć daleko idące skutki. Na razie opublikowano jedynie informację o przyjęciu projektu ustawy przez rząd. 

Nowelizacja jest częścią większego planu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Planowana jest również modernizacja infrastruktury drogowej, w tym m.in. polepszanie jakości i rozbudowa chodników oraz przejść dla pieszych. Rząd deklaruje wydać na ten cel kwotę 2,5 mld zł.

źródło fot. zdajtesty.pl

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ