Walka z depresją trwa!

Depresja jak alarmują̨ psycholodzy i psychiatrzy to już choroba cywilizacyjna. Pandemia i izolacja to sprzyjające warunki dla rozwoju chorób o podłożu psychicznym.  Zaniedbanie działań zapobiegania zaburzeniom depresyjnym i nieprofesjonalna opieka medyczna może mieć́ katastrofalne skutki nie tylko dla osoby chorej,ale również dla jej otoczenia. W związku z tym postanowiliśmy zapytać o wyniki ogólnopolskiego Programu Zapobiegania Depresji w Polsce w latach 2016-2020. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia wraz z notatką informacyjną zamieszamy poniżej. 

Program Zapobiegania Depresji w Polsce 2016-2020

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Program Zapobiegania Depresji w Polsce w latach 2016-2020 oparty został o realizację III zadań:

opracowaniu rekomendacji w zakresie zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia depresji w Polsce,

edukacji społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu,

profilaktyce depresji w grupach o podwyższonym ryzyku przy udziale wybranych pracowników systemu opieki zdrowotnej.

Sytuacja sprzed wybuchu pandemii:

Z badań zrealizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia wynika, że aż 62% Polaków podejrzewało, że osoba z ich otoczenia cierpi na depresję, przy czym 49% spośród nich przyznaje, iż był to członek najbliższej rodziny*.


*Źródło: Sondaż przeprowadzony przez dom badawczy Ariadna w grudniu 2019 r., metodą CAWI, n=1000

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ