Pytamy MON o sytuację na polsko-białoruskiej granicy

Codziennie media informują o zaostrzającym się stanie. Niestety w ich przekazach nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Do tej pory nie dowiedzieliśmy się, jakie działania podejmą władzę RP w przypadku, gdy obecny problem migracyjny będzie eskalował. Czy rządzący mają już na to gotowy plan?

W trybie dostępu do informacji publicznej napisaliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej pytając:

  1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej posiada plan awaryjny na wypadek wzmożonego napływu nielegalnych migrantów zarówno z terenu  Białorusi, jak i z terenu Ukrainy lub Federacji Rosyjskiej? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie jego założeń oraz zasad wdrożenia.
  2. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej podejmuje lub planuje podjąć dodatkowe kroki w związku z potencjalnym zagrożeniem wzrostu napływu nielegalnych migrantów m.in. z Afganistanu?

Poniżej odpowiedź MON.

Odpowiadając na wniosek z 30 sierpnia br. przedstawiam następujące informacje:

Kwestie ochrony granicy państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa należą do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wojsko Polskie wspiera właściwe organy administracji publicznej (służby) na podstawie i w zakresie określonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W czasie pokoju Siły Zbrojne mogą być użyte na rzecz wsparcia układu pozamilitarnego,  czyli Straży Granicznej (art. 11b i 11c ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz.U. z 2019r. poz. 147) oraz  Policji  (art. 18 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji – Dz.U. z 2019 r. poz. 161).

Wojsko Polskie w ramach odbywanych ćwiczeń szkoli się na różnego typu sytuacje i scenariusze, dlatego jest przygotowane  w każdej chwili do określonego działania. Szczegóły o działaniach prowadzonych przez Sił Zbrojnych RP nie są jednak upubliczniane, stosujemy w tym przypadku przepisy o ochronie informacji niejawnych (klauzulowane).

Z wyrazami szacunku
Beata Kozerawska
Koordynator Zespołu Informacji Publicznej
Centrum Operacyjne MON


Źródło zdjęcia tytułowego: twitter.com/mblaszczak

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ