Pandemiczna deweloperka – mamy odpowiedź władz Krakowa

Na mocy specustawy budowlanej uchwalono, że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, nie stosuje się kilku bardzo ważnych aktów prawnych. Chodzi m.in. o prawo budowlane czy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Deweloperzy zaczęli wykorzystywać luki w ustawie.

Zapytaliśmy w Wydziale Architektury i Urbanistyki miasta Krakowa jakie  inwestycje powstaną w mieście na mocy tej ustawy oraz ile złożono wniosków i jak zostały rozpatrzone. Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy z urzędu.

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ