O podatek cukrowy pytamy NFZ

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia tzw. „opłaty cukrowej”, zapytaliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia o planowany sposób wykorzystania otrzymanych pieniędzy w ramach tego podatku. Przede wszystkim, chcieliśmy się dowiedzieć według jakiej metody i przy zastosowaniu jakich kryteriów NFZ dokona rozdzielenia tych funduszy na poszczególne działania. Zapytaliśmy także czy wytypowane już zostały programy, które będą finansowane z tych pieniędzy.

Oto odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia:

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ