Narodowy Program Zdrowia – jakie rezultaty w 2020 r.?

W związku z zakończeniem w ubiegły roku „Narodowego Programu Zdrowia” wystąpiliśmy do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przekazanie sprawozdania z jego realizacji. Chcieliśmy się dowiedzieć jak resort poradził sobie z tym ogólnopolskim przedsięwzięciem. Czy wszystkie postawione na początku jego realizacji cele zostały osiągnięte? Czy podjęte działania miały wymierne przełożenie na działania zarówno profilaktyczne jak i doraźne? A także, jak program został odebrany przez Polaków? Załączamy odpowiedź ministerstwa.

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ