Na co NFZ wyda pieniądze z „opłaty cukrowej”?

Na początku roku zaczęła obowiązywać tzw. „opłata cukrowa”.  Wystąpiliśmy wówczas do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o przekazanie informacji na jakie cele planowane jest spożytkowanie pieniędzy, które wpłyną z tego tytułu do budżetu NFZ. W związku z faktem, iż pierwsze wpłaty miały miejsce dopiero pod koniec marca, ponownie zwróciliśmy się o informacje od NFZ. Tym razem zawnioskowaliśmy o podanie dokładnych kwot oraz przedsięwzięć jakie NFZ planuje sfinansować za pieniądze pochodzące z „podatku cukrowego”.

ODPOWIEDŹ: 

W odpowiedzi na pismo dnia 10 kwietnia 2021 roku, poniżej przekazuję informacje dotyczące poruszonych przez Pana kwestii.

Kwota środków finansowych, które wpłynęły do Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu uiszczenia przez podmioty zobligowane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. 322) do ponoszenia tzw. „opłaty cukrowej”, wg stanu na dzień 24.04.2021 r. to 151 116 133,27 zł.

Z tytułu pozyskanych środków, NFZ podejmie działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz przeznaczy na świadczenia opieki zdrowotnej, związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w szczególności z nadwagą i otyłością.

Celem wypracowania optymalnych interwencji zdrowia publicznego, realizujących powyższe deklaracje, Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi wspólnie z Ministerstwem Zdrowia oraz ekspertami zewnętrznymi – w szczególności specjalistami Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – intensywne prace przygotowawcze.

Interwencje, będące przedmiotem prac grup roboczych, utworzonych przez NFZ, obejmują obszary profilaktyki prozdrowotnej w szkołach podstawowych, interwencji profilaktyki i leczenia otyłości u dzieci oraz dorosłych, kompleksowej diagnostyki i leczenia cukrzycy oraz aktywności promocji zdrowia w środkach masowego przekazu.

O postępach prac przygotowawczych będziemy informować w nadchodzących tygodniach.

Z wyrazami szacunku,

Marta Pawłowska MBA

Dyrektor Biura Profilaktyki Zdrowotnej

Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa 

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ