Komentarz Policji w sprawie ostatnich dewastacji zabytków i Kościołów w Krakowie

“Dla organów ścigania nie jest istotne, czy na murze pojawią się  błyskawice, nazwa klubu sportowego czy np. wyznanie miłości”. Przy okazji incydentu, o którym napisałem TUTAJ poprosiłem o komentarz Rzecznika  Prasowego Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie, mł. Insp. Sebastiana Glenia. Zapytalem o liczbę zgłoszonych sytuacja oraz sposób reagowania i zapobiegania dalszej eskalacji przypadków wandalizmu wobec kościołów i zabytków miasta. Poniżej przedstawiamy otrzymaną odpowiedź.

Ostatni incydent związany z naniesieniem pseudograffiti na murze kościelnym w Krakowie miał miejsce 26 listopada br. i dotyczył muru okalającego klasztor Paulinów na Skałce.


Po otrzymaniu informacji o tej dewastacji policjanci pojechali na miejsce, gdzie potwierdzili, że na kamiennym ogrodzeniu klasztornym oraz bramie wjazdowej od ulicy Paulińskiej zostało naniesione pseudograffiti w postaci dwóch błyskawic (1 m x 0,5 m). Na miejscu przeprowadzono oględziny, wykonano dokumentację fotograficzną. Ponieważ mur klasztorny jest zabytkiem więc postępowanie będzie wszczynane z urzędu z art. 108 Ustawy o ochronie zabytków. / kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat./Nie jest to pierwsza dewastacja tego miejsca. Mur został zniszczony w podobny sposób około 21 października br. Prokuratura Kraków Krowodrza w tej sprawie wszczęła postępowanie.

W ostatnim czasie doszło do kilkunastu zniszczeń krakowskich świątyń. Najczęściej zniszczenie polega na naniesieniu napisów, znaków na elewacjach, schodach czy murach. Nie wszystkie te kościoły są wpisane do rejestru zabytków bo powstały wraz z nowymi krakowskimi osiedlami.

Dlatego też w uzgodnieniu z prokuraturą wszczynane są postępowania o uszkodzenie mienia (art.288 KK ). Niektóre z tych spraw są jeszcze na etapie czynności wyjaśniających więc trudno mi podać dokładną ilość postępowań w sprawie dewastacji. Poniżej kilka przykładów od 29 października do 2 listopada br.

–– Kościół przy ul. Dobrego Pasterza –zgłoszenie dotyczy naniesienia znaków i wulgarnych napisów na ścianie kościoła, schodach, grocie Matki Bożej, domie katechetycznym oraz dzwonnicy

–– Kościół św. Karola Bromeusza w Krakowie- zgłoszenie dotyczy naniesienia znaków i wulgarnych napisów na elewacji kościoła oraz rozklejenia kart formatu a4 z wulgarnymi napisami.

–– Kościół Na Wzgórzach – pomazana tablica z ogłoszeniami parafialnymi

–– Kościół w Mistrzejowicach – ten sam dzień, czerwona farba wylana na schody przed wejściem Kościół pw. Św. Mikołaja na ul. Kopernika – uszkodzenie farbą muru kościoła.

Postępowania w tych sprawach jak zaznaczyłem, są prowadzone o uszkodzenie mienia czy też o uszkodzenie zabytku. W każdym przypadku zabezpieczamy dostępne monitoringi z miejsc zdarzenia, ustalamy i przesłuchujemy świadków. Oczywiście szczególnie naganne są uszkodzenia krakowskich zabytków, gdzie „ bazgroły” mogą zniszczyć unikatową warstwę elewacji czy muru.

Dla organów ścigania nie jest istotne, czy na murze pojawią się błyskawice, nazwa klubu sportowego czy np. wyznanie miłości. Ważne jest w jaki sposób bazgroł zniszczył elewację i czy da się przywrócić stan uprzedni. W Krakowie mówimy przecież o zabytkach klasy „zerowej” , o czymś, co może zostać bezpowrotnie zniszczone. Dlatego też policjanci podczas służby patrolowej są zadaniowani aby zwracać szczególną uwagę na te obiekty.

mł. insp. Sebastian Gleń
Rzecznik Prasowy
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ