Dezinformacja białoruskich władz przeciwko Polsce. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada [LIST]


OD REDAKCJI: Jak wynika z raportu Służb Specjalnych zamieszczonego na stronie internetowej [Link do raportu → TUTAJ], Republika Białorusi podejmuje szereg działań dezinformacyjnych wobec swoich obywateli, które mają pokazać, że głównym prowokatorem protestów białoruskiej opozycji jest Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej.

O podejmowane kroki w kwestii przeciwdziałania fali fake newsów, które płyną ze strony naszych wschodnich sąsiadów zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Oto odpowiedź ministerstwa. 


1 | Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło – a jeżeli tak, to jakie – działania mające na celu przeciwdziałanie zamieszczanym przez białoruskie media oraz MSZ informacjom, jakoby m.in. Strona Polska była inicjatorem antyreżimowych protestów?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: MSZ monitoruje zagraniczne treści dezinformacyjne dotyczące polityki zagranicznej Polski, w tym relacji polsko-białoruskich. Po wyborach prezydenckich 9 sierpnia br. na Białorusi MSZ odnotowało narracje medialne, jak też wypowiedzi władz Białorusi o tym, jakoby pokojowe protesty społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi były inspirowane przez wiele zachodnich krajów demokratycznych, Polska była jedynie jednym z nich. MSZ wyraziło swój sprzeciw wobec oskarżeń wobec Polski podczas spotkania podsekretarza stanu Marcina Przydacza z Ambasadorem Białorusi w RP, Władimirem Czuszewem pod koniec sierpnia br. Przedstawiciel MSZ RP poinformował przedstawiciela Białorusi, że nie ma zgody w Polsce na takie oskarżenia, które są odbierane ze zdziwieniem, rozczarowaniem i niepokojem.

2 | Czy po przygotowaniu i opublikowaniu w/w raportu, Strona Polska podjęła jakieś konkretne działania, jeżeli tak, to jakie?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: MSZ monitoruje zagraniczne treści dezinformacyjne dotyczące polityki zagranicznej Polski, w tym relacji polsko-białoruskich. Po wyborach prezydenckich 9 sierpnia br. na Białorusi MSZ odnotowało narracje medialne, jak też wypowiedzi władz Białorusi o tym, jakoby pokojowe protesty społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi były inspirowane przez wiele zachodnich krajów demokratycznych, Polska była jedynie jednym z nich. MSZ wyraziło swój sprzeciw wobec oskarżeń wobec Polski podczas spotkania podsekretarza stanu Marcina Przydacza z Ambasadorem Białorusi w RP, Władimirem Czuszewem pod koniec sierpnia br. Przedstawiciel MSZ RP poinformował przedstawiciela Białorusi, że nie ma zgody w Polsce na takie oskarżenia, które są odbierane ze zdziwieniem, rozczarowaniem i niepokojem.

3 | Jak przebiega procedura reagowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych w przypadku zidentyfikowania przez Stronę Polską, że obce państwo rozpoczęło kampanię dezinformacyjną, której celem jest za pośrednictwem tzw. fake newsów przedstawienie na arenie międzynarodowej działań Naszego kraju lub sytuacji w kraju w negatywnym świetle?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: MSZ monitoruje zagraniczne treści dezinformacyjne dotyczące polityki zagranicznej Polski, w tym relacji polsko-białoruskich. Po wyborach prezydenckich 9 sierpnia br. na Białorusi MSZ odnotowało narracje medialne, jak też wypowiedzi władz Białorusi o tym, jakoby pokojowe protesty społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi były inspirowane przez wiele zachodnich krajów demokratycznych, Polska była jedynie jednym z nich. MSZ wyraziło swój sprzeciw wobec oskarżeń wobec Polski podczas spotkania podsekretarza stanu Marcina Przydacza z Ambasadorem Białorusi w RP, Władimirem Czuszewem pod koniec sierpnia br. Przedstawiciel MSZ RP poinformował przedstawiciela Białorusi, że nie ma zgody w Polsce na takie oskarżenia, które są odbierane ze zdziwieniem, rozczarowaniem i niepokojem.

4 | Czy można określić budżet jakim dysponuje MSZ w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3? Jeżeli tak, to jaka jest to kwota?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: MSZ monitoruje zagraniczne treści dezinformacyjne dotyczące polityki zagranicznej Polski, w tym relacji polsko-białoruskich. Po wyborach prezydenckich 9 sierpnia br. na Białorusi MSZ odnotowało narracje medialne, jak też wypowiedzi władz Białorusi o tym, jakoby pokojowe protesty społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi były inspirowane przez wiele zachodnich krajów demokratycznych, Polska była jedynie jednym z nich. MSZ wyraziło swój sprzeciw wobec oskarżeń wobec Polski podczas spotkania podsekretarza stanu Marcina Przydacza z Ambasadorem Białorusi w RP, Władimirem Czuszewem pod koniec sierpnia br. Przedstawiciel MSZ RP poinformował przedstawiciela Białorusi, że nie ma zgody w Polsce na takie oskarżenia, które są odbierane ze zdziwieniem, rozczarowaniem i niepokojem.

5 | Czy któryś z departamentów ministerstwa lub instytucji podległych MSZ, zostało upoważnione lub powołane w celu stałego monitorowania międzynarodowych serwisów informacyjnych oraz wychwytywania wszelkich wiadomości, które godzą w dobre imię Rzeczpospolitej Polskiej? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie tych instytucji.

Komórką organizacyjną MSZ dedykowaną do monitoringu, analizy, przeciwdziałania dezinformacji zagranicznej dot. polskiej polityki zagranicznej jest Biuro Rzecznika Prasowego.

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ